Výčet akcí, které se tam konají, to jasně dokládá. „Na zámku jsou trvale k vidění nábytkové interiéry z druhé poloviny devatenáctého století či historické šicí stroje,“ sdělila Věra Nepilová, vedoucí turistického informačního centra.

Město Žirovnice se proslavilo perleťářským průmyslem. Začal s ním v šedesátých letech devatenáctého století Josef Žampach, který z perleti vyráběl knoflíky. Čamrdáři, jak se knoflíkářům říkalo, si posléze ke své nabídce přidali šperky a jiné perleťové předměty. Ani expozice perleti tedy na zámku nesmí chybět.

Dochovaly se fresky

V gotické části renesančně a poté barokně upraveného zámku se dochovaly unikátní pozdně gotické fresky představující vrchol české nástěnné malby konce patnáctého století. V Galerii Jana Havlíka se nacházejí jak olejomalby malíře, po němž je pojmenována, tak například grafiky od Pavla Roučka.

Když František Leopold ze Šternberka nechal vystavět zámecký špýchar, nemohl ještě tušit, že bude tato budova v budoucnu využívána k účelům úplně jiným, než je uskladnění obilí.

Od roku 2007 se zde návštěvník dozví spoustu zajímavostí o venkovských tradicích a řemeslech. Výstava s názvem „Už moje praprababička byla ochotnice“ připravená ku příležitosti 145. výročí vzniku ochotnického spolku potrvá do konce října. „Od druhého září si ve stejné budově budou moci zájemci prohlédnout fotografie Jiřího Vetýšky se společným tématem: „Dobré světlo“ – Žirovnička, jak ji neznáte a Reportáže z přírody,“ pozvala k návštěvě Nepilová.

Zámecký areál slouží v neposlední řadě také zahrádkářům, kteří se zde pravidelně chlubí svými výpěstky. Obyvatelům Žirovnice se nedá upřít, že myslí i na charitu. Ze zámeckého nádvoří bude dvanáctého září v deset hodin dopoledne startovat Běh naděje. Výtěžek akce půjde na dobročinné účely.

Ze zářijových kulturních akcí to ještě není vše. Za zmínku stojí festival Dechovky 21. století. Z událostí, které má Žirovnice již za sebou, nelze opomenout Mezinárodní klarinetový festival.

Obyvatelé města oceňují květnové Slavnosti žirovnického jednorožce, kde letos vystoupily orientální tanečnice. „Žirovnický jednorožec je spolu s Dechovkami 21. století asi nejnavštěvovanější kulturní akcí ve městě,“ uvedl starosta František Plešák.

Věra Nepilová by kromě návštěvy zámku turistům doporučila například hřbitovní kapli svatého Jiljí. Co se slavných rodáků týče, ve Štítném, což je místní část Žirovnice, stojí pomník spisovatele Tomáše Štítného ze Štítného.

Dominika Dufková