Ze statistik policie vyplývá, že „jointa“ si už od počátku roku před usednutím za volant vykouřilo celkem devět řidičů. „V porovnání s minulým rokem, kdy jsme měli takové záznamy pouze dva, je to velký nárůst,“ doplnila pelhřimovská mluvčí republikové policie Hana Kotková.

Policisté návykové látky u řidičů zjišťují speciálním testerem, jehož stěrovým panelem sejmou z jazyka dotyčné osoby sliny. Zkouška se provádí náhodně, pokud má policista podezření, že je řidič pod vlivem nějaké látky.

Kvantifikace není stanovena

Výsledek testu se příslušníkům zákona zobrazí do deseti minut. Jak uvedla Hana Kotková, tento úkon je pouze orientační. „Pokud tester nějakou návykovou látku odhalí, pak je řidič převezen na odběr biologického materiálu do nemocnice. Odebraná krev i moč jsou dále odeslány na expertizu a po jejím vyhodnocení jsou výsledky zaslány zpět na policii,“ vysvětlila Kotková.

Celá záležitost je ale mnohem složitější. Výsledky policie poté předává přestupkové komisi, která si nechává vypracovat toxikologický posudek.

Je totiž velice obtížné prokázat, zda řidič byl ve chvíli, kdy usedl za volant, pod vlivem návykové látky. „Je to velice ošidná záležitost. V krvi je totiž THC i několik dní potom, co si dotyčná osoba marihuanu zakouří. V České republice není stanovena žádná kvantifikace,“ sdělil toxikolog z brněnského Ústavu soudního lékařství Jan Pivnička.

„Je to dost složitá věc. Necháváme si vypracovat i znalecký posudek psychiatra, který stanoví stupeň ovlivnění pachatele návykovou látkou v době řízení,“ doplnil Jaromír Nováček z přestupkového oddělení Městského úřadu v Pelhřimově.

Jak ale uvedl psychiatr Max Kašparů, v případě návykových látek tuto informaci nelze s přesností určit. „Jsme schopni říct, jakou drogu měl. Už ale ne to, kolik jí měl a jak na něj působila,“ doplnil Kašparů.

Jak ze začarovaného kruhu ven? O tom, zda řidič dostane tučnou pokutu a přijde na čas o řidičské oprávnění, rozhoduje přestupková komise.
Ze získaných informací ovšem není zjistitelné, jakým způsobem.

Vysoké náklady na správní řízení

„Pochopitelně pokud se prokáže, že řidič byl ovlivněn návykovou látkou, čeká ho poměrně vysoká pokuta a zákaz řízení motorových vozidel,“ řekl Nováček.

Náklady na vypracování znaleckých posudků jsou velmi vysoké. Jak uvedl Nováček, pokuta, kterou správní orgán může pachateli přestupku uložit, pokud by byl uznán vinným, zdaleka nepokryje náklady, které město vynaloží na vypracování znaleckých posudků.

„Já tomu nerozumím. Občas si trávu zakouřím a druhý den jedu autem. To je, jako kdybych si dal večer pět piv a druhý den jel autem. Nic bych nenadýchal,“ laicky zauvažoval Tomáš z Pelhřimova, který si nepřál uvést příjmení.