„Současně s obnovou kanalizace město vymění vodovodní řád a vybuduje nové přípojky, zároveň se budují plynové přípojky k domům. Akce byla zahájena začátkem srpna, její dokončení je plánováno na listopad,“ přiblížil důvod realizace stavby starosta Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur.

Během dosavadního výzkumu provedli archeologové ve výkopech zdokumentování horizontální stratigrafie terénu, která částečně poodkryla tajemství staré středověké cesty přes náměstí.

„Byla tvořena menšími kamennými valouny a pravděpodobně v závěru 15. století na ní byla nasypána místy až 30 centimetrů silná vrstva z hlíny a dobové stavební suti, čímž vznikl prudší spád náměstí“ uvedl vedoucí výzkumu Vladislav Burian.

Nyní čeká archeology plošný odkryv o rozměru 3 x 5 metrů, který by měl dokreslit nejen rozsáhlejší podobu valounové zádlažby původní cesty, ale především objasnit funkci do terénu „lavorovitě“ zahloubeného příkopu.

„Díky nálezům keramiky a jeho rozměrům: výška 40 cm, maximální šířka 70 cm, uvažujeme, že se jedná o středověkou strouhu na dešťovou vodu, která byla sváděná z vyvýšené části náměstí do nějaké vodoteče,“ předpokládá Burian. Dataci lokality dokládají především fragmenty středověké užitkové keramiky pocházející z hrnců a hrnků, dále zlomky technické keramiky a střešních prejzů z cihloviny.

„K doposud nejzajímavějším nálezům patří drobné zlomky ze dvou reliéfních komorových kachlů z 2. poloviny 15. století. Především drobné torzo složené z 5 kusů, zachycující část pláště, pramínek vlasů a lidskou ruku, představují motiv korunovace Panny Marie, přispělo již nyní k bližší dataci daného úseku zkoumané lokality“ uvedl archeolog Burian.