Druhá etapa na sebe však nenechá dlouho čekat. Důvodem rekonstrukce bylo navlhlé zdivo jak budovy prvního nádvoří, tak i renesanční bašty a hlavního traktu bývalého středověkého hradu.

„Odstranila se komplet omítka do prvních pater. Renesanční bašta je bez omítky úplně. Současně se odstranil i porost ze svahu pod zámkem,“ informoval kastelán žirovnického zámku Jakub Baloun.

Žirovnická radnice bude v nejbližší době vypisovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Vybraná firma pak začne s druhou etapou rekonstrukce.

„Chtěli bychom začít už v září,“ doplnil kastelán Baloun. Náplní plánovaných prací bude obnova omítky dvou hlavních budov kromě renesanční bašty. Ta si na omítku ještě nějaký čas počká. Jak uvedl Jakub Baloun, rekonstruovat se bude i okolí severozápadní stěny bývalého hradu. „Součástí rekonstrukce bude úprava zeleně a kamenné zídky kolem cesty pod zámkem,“ doplnil Baloun.

Jak dále kastelán informoval, bude nutné vyřešit i efektivnější odvodnění celého svahu pod zámkem, aby stěny dále netrpěly vlhkostí.

Ještě před první rekonstrukcí měla žirovnická radnice v úmyslu odstranit i vzrostlé kaštany pod zámkem. Ty bránily slunečním paprskům opřít se do navlhlých zdí. Podle některých tamních obyvatel ohrožovaly okolí pádem. Tato tvrzení ovšem vyvrátili odborní znalci.

„Nechali jsme si vypracovat posudek. Bylo nám doporučeno stromy na místě ponechat. Jsou zdravé a silné. Výsledek posudku nám posvětili i památkáři. Nebyl proto důvod je kácet,“ uvedl vedoucí životního prostředí žirovnické radnice Milan Kořinek.

Náklady na druhou etapu rekonstrukce činí milion dvě stě tisíc korun. Žirovnice získala na projekt dotaci ve výši milionu korun.