Datové schránky mají za sebou první měsíc zkušebního provozu. Používají je ale zatím pouze některé obecní úřady. Termín pro plošné spuštění elektronické komunikace se posunul z července až na začátek listopadu.

„Opozdila se dotace od ministerstva. Nemáme tak ještě nakoupenou techniku a čekáme, až se to vyřídí. Datové schránky tak zatím vyzkoušet ani nemůžeme,“ podotkla úřednice božejovského obecního úřadu Věra Kopecká.

Jak dodala, obávají se hlavně větší administrativy spojené s ukládáním dat. Zřízení datových schránek platí ministerstvo vnitra. Pro všechny obecní úřady jsou povinné.

Zmizí papírová korespondence

Přístup do datové schánky už nyní mají například v Budíkově. Zatím ale ani tam k tomuto systému elektronické komunikace naplno nepřešli. „Nepřipadá mi to vůbec jako zjednodušení, spíše naopak,“ reagovala starostka Marie Žáčková.

„Na menších obcích, jako je ta naše, je vždy důležitější přímý osobní kontakt při řešení každodenních problémů,“ dodala. Právě osobní kontakt je ale to, co se při používání datových schránek značně omezí. Naproti tomu zákonodárci slibují zrychlení komunikace s úřady.
Dochází totiž k úplnému odbourání papírové korespondence.

Dokument poslaný pomocí datové schránky má stejnou váhu, jako listina zaslaná poštou. K pořízení datové schránky je zapotřebí jedinečné přístupové heslo a samozřejmostí pak je svou schránku pravidelně vybírat. Zpráva tam vložená je totiž po uplynutí deseti dnů považována za doručenou.

Datové schránky
– Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.
– Není to e-mailová schránka, nemůžete pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem
– Datové schránky zavádí zákon o elektornických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR