„Současná školka stojí samostatně a nevyhovuje kapacitně,“ sdělil starosta Rynárce Pavel Kopecký. Jak uvedla ředitelka Základní školy v Rynárci, ve školce už čtvrtým rokem odmítají některé žádosti rodičů ze spádových obcí.

„Je nám to líto. Ale jenom letos jsme museli odmítnout deset dětí. Ve školce zkrátka není místo,“ dodala ředitelka Jana Vaňková.

Dostali košem

Obecní úřad si ovšem přístavbu k základní škole nemůže dovolit. Proto žádal o dotace z evropského programu ROPA. Regionální rada ale rozhodla v neprospěch Rynárce, a to hned dvakrát.

„První žádost byla odmítnuta hned kvůli několika nedostatkům. V druhém pokusu jsme neprošli jen o 2,5 bodu. Bylo nám doporučeno snížit náklady,“ vysvětlil starosta Rynárce.

Jak ale dále sdělil, snížit náklady půjde jen velmi těžko. Mateřské školky totiž musí podle stavební vyhlášky splňovat určité hygienické normy. „Místnosti musí vyhovovat prostorově. Jsou-li denní místnost a ložnice umístěny společně v jednom prostoru, je nutno splnit požadavek na podlahovou plochu nejméně čtyři metry čtvreční na jedno dítě. Hygienické zařízení pro děti musí být vybaveno jedním umyvadlem a jednou dětskou mísou na pět dětí, dále tam musí být sprcha,“ vyjmenovala ty nejzákladnější hygienické podmínky Ivana Holadová z Krajské hygienické správy v Pelhřimově. „Oslovili jsme projektanta, zda by bylo možné náklady na přístavbu snížit. Jsem v tomto směru velmi skeptický,“ řekl Kopecký.

Celkové náklady na přístavbu k základní škole činí osmnáct milionů korun. Dotace z Evropské unie by pokrývaly náklady z dvaadevadesáti procent. Rynárec by pak ze svého rozpočtu vynaložil půldruhého milionu korun. Na zastupitelstvu jsme projednávali, že by se obec podílela větší částkou. Zkusíme požádat kraj, zda by nám nějakým způsobem nevyšel v tomto směru vstříc,“ informoval Kopecký.

Obec se rozrůstá, je třeba začít jednat

Rozloha Rynárce se každým rokem zvětšuje. Pozemky ke stavbě domu tam vyhledává stále více lidí, a to nejen kvůli ceně, ale také kvůli výhodné poloze Rynárce. Do Pelhřimova je to co by kamenem dohodil.

„Pokud tady nevznikne nová budova školky, která bude moci pojmout více žáčků, pak to bude bránit i rozvoji obce,“ uvažoval Kopecký.

Stejný názor sdílí i ředitelka základní školy. „Ten zájem bude stále větší. Nevím, kam jinam bychom ty děti mohli umístit,“ dodala Jana Vaňková.
Rodiče, jejichž děti nebyly kvůli nízké kapacitě školky přijaty, musejí hledat jinde. V úvahu připadá pouze Pelhřimov. Tam ale situace není o nic lepší. Mateřské školky tam hlásí plno. „V současné době máme plně obsazeno,“ sdělila ředitelka pelhřimovských školek Věra Harudová.