„Z pěti navržených studánek byly poutní hned tři. Nakonec ale vyhrála ta Křižná, a to i navzdory skutečnosti, že se z ní za suchého počasí ztrácí voda,“ uvedl hlavní iniciátor ankety Pavel Koubek.

Členové sdružení Zelené srdce vyčistili toto prameniště pod kaplí Panny Marie od nánosu listí a opatřili jej cedulkou Studánka Vysočiny roku 2009. Rovněž odměnili jejího navrhovatele. František Smejkal z Hradce Králové, který se ke Křižné studánce na samé hranici Pelhřimovska a Havlíčkobrodska vrací již od dětství, dostal knihu tématicky spřízněnou se soutěží.

Cílem ankety je upozornit na krásná místa uprostřed přírody. „Horší už to ale často bývá se samotným stavem studánek. Ten je v některých případech doslova žalostný. Vzhledem k situaci s pitnou vodou se přitom může stát, že v budoucnu se nám bude každá studánka hodit,“ připomněl Koubek.
Také proto vyhlásí ochránci přírody ze sdružení Zelené srdce tuto anketu opět zjara příštího roku.