Hned na několika místech Pelhřimovska stojí těsně u vozovky dopravní značky upozorňující na práce na silnici. Ty ale jsou mnohdy dávno dokončené.

Řidiči projíždějící tímto místem dodržují přikázanou rychlost, kterou na ně křičí přechodné zákazové cedule. Dalo by se říci, že doprava tam vázne zbytečně a někteří řidiči zmateně kroutí hlavou.

„Na cestě z Jihlavy jsem na takový úsek narazil. Jen tak mi proletěla hlavou otázka, proč tam ty cedule jsou,“ divil se řidič Jakub Doležal z Pelhřimova.

Navržená lhůta se musí dodržet

Jak ale uvedl vedoucí pelhřimovské pobočky Krajské správy a údržby silnic Václav Blábolil, přechodné dopravní značení má v těchto případech důležitý význam. Pokud ho někteří řidiči nebudou respektovat, mohou dostat tučnou pokutu.

„Značky tam musí zůstat i několik dní po skončení prací. Při opravách vozovek se ve finální fázi používají speciální drtě. Dokud se tento materiál nezamete do vozovky, může na něm řidič při vyšší rychlosti snadno dostat smyk. Proto ta omezení rychlosti na místech rekonstrukce zůstávají déle,“ vysvětlil Blábolil.

Vlastník komunikace hlásí opravu silnice v předstihu jak na příslušný odbor dopravy, pod který část komunikace spadá, tak na policii. Na inspektorátu dopravy se pak rozhodne, jaké značení bude pro daný úsek vhodné.

„Zhotovitel oprav, nebo vlastník komunikace podává žádost o zvláštní užívání značek většinou rok dopředu. V této žádosti je i uvedeno, jak dlouho budou na daném úseku přechodné cedule stát,“ sdělil vedoucí dopravního inspektorátu pelhřimovské policie Miroslav Lhotský.

Pokud bude tato stanovená lhůta porušena, hrozí vlastníku komunikace pokuta. „Máme tady zvláštního pracovníka, který má tyto úseky v evidenci a provádí kontrolu,“ doplnil Lhotský.

„Pokud chce zhotovitel oprav lhůtu tohoto značení prodloužit, musí si o to zažádat. Zatím jsme ale takový případ nezaznamenali,“ informovala z Městského úřadu v Pelhřimově vedoucí odboru dopravy Lenka Mikolášková.

Pokuta by asi nebyla

Zhotovitelem přetažená lhůta přechodného značení může být v určitých případech plusem i pro ty řidiče, jež v daném úseku poruší rychlost.

„Ještě se nám to nestalo, je ale pravděpodobné, že by případná pokuta nemusela být vymáhána. Spíš by bylo zahájeno správní řízení se zhotovitelem rekonstrukce,“ sdělil Miroslav Lhotský.

Na přechodné značení narazí řidiči na Pelhřimovsku například na cestě z Humpolce do Pelhřimova, u Kamenice nad Lipou, Putimova, nebo z bývalého okresního města směrem na Božejov.