„Na základě návrhu inventarizační komise, jsme rozhodli, že pokud nedojde k úhradě nejpozději do konce května, budou dlužníci zveřejněni,“ informoval hornocerkvický starosta Jaroslav Andrle s tím, že v mnoha případech se neplatič zalekne a částku raději včas uhradí.

„Dluh se takto daří snižovat. V současné době je určitě menší, než jaký byl na konci loňského roku,“ dodal.

Neplatiči ale přesto stále existují. Kdo by i toto upozornění radnice vzal na lehkou váhu, může přijít o mnohem víc peněz, než jaké doposud dluží. Nezaplacené pohledávky budou totiž následně vymáhány právní cestou. „To je dlouholetý postup, který má na starosti právní zástupce města,“ vysvětlil Andrle.

Dohoda s radnicí je ovšem možná. V případě vyšších dlužných částek lze zřídit i takzvaný splátkový kalendář a celou částku uhradit postupně.
Další účinnou metodou, která má městu usnadnit vybírání poplatků za odpad, kde lidé podle starosty dluží nejvíce, je vyvážení pouze těch popelnic, které jsou označené platnou známkou.