V rámci Dne Země vysadili kousek za vesnicí 600 stromků. „Každá taková pomoc je dobrá. Děti si zároveň vypěstují určitý vztah k přírodě, na kterou se jinak při výchově už dost často zapomíná,“ upozornil lesní hospodář Jaroslav Zajíček.

Samotní školáci nebrali pobyt v přírodě pouze jako důvod k odpadajícímu vyučování, či dokonce jako nutné zlo. „Nic nám to neudělá, je to jen chvilka. A pomůžeme dobré věci,“ řekl uvědoměle deváťák Leoš Hanousek.

„Za pár let to tady může vypadat hezky,“ rozhlédla se po mýtince jeho spolužačka Kateřina Kaucká s rukama umazanýma od hlíny.

Brigádníky zastavilo kácení ve velkém

Jak připomněl ředitel školy Jaroslav Skolek, sázení stromků má v Košeticích tradici. „Před nějakými deseti roky se chodilo s dětmi na lesní brigádu docela pravidelně. Rukama jim prošly tisíce stromků. Jenže pak začal soukromý vlastník lesa s hromadným kácením, a nadšení uvadlo,“ zavzpomínal ředitel, který pro včerejšek taktéž vyměnil sako za montérky.

Vloni se ale začalo se sázením znovu. Tehdy se děti činily nedaleko budoucí novostavby u hlavní silnice, letos zalesnily obecní pozemek v lokalitě za transformátorem a také v místě bývalé skládky.

Sázení se týkalo sedmdesáti žáků druhého stupně, mladší polovina osazenstva školy utíkala, vybavena rukavicemi a pytli, na úklid vesnice. Do očisty ulic se ale pouští žáci nejenom v rámci Dne Země.

„Každý měsíc vyčleníme jednu třídu, která si v rámci pracovního vyučování vezme tento úkol na starost,“ připomněla učitelka Aranka Mácová. Ta zmínila i další environmentálně pojatý projekt, do něhož se Košetičtí pustili.
V rámci takzvaného Recyklohraní kladou důraz nejenom na třídění papíru a plastu, přibyla i červená nádoba na drobnou elektroniku a zelená na použité baterie.

„Mladší děti s tím seznámili prostřednictvím pohádky samotní deváťáci,“ dodala Mácová. Den Země se bude slavit také v pátek v pelhřimovské Děkanské zahradě.