„Tak mi, děti, řekněte, které z těchto stromů poznáte,“ ukazoval lesní inženýr Jan Toušek na osmnáct různých větviček listnatých a jehličnatých stromů.
Nešlo ale o žádný vědomostní test a ani se neznámkovalo. Děti se jen zastavily na jednom ze stanovišť připraveném v rámci oslav Dne Země.

Akci už po jedenácté zorganizovalo Středisko ekologické výchovy Mravenec. Na několika podobných stanovištích v Děkanské zahradě v Pelhřimově bylo po celý den živo. Začínalo se v devět hodin ráno.

„Děti si mohly vyzkoušet například výrobu svíček z včelího vosku. Poznávaly zvířata, rostliny i houby. Naučily se například i vyrábět krmítka pro volně žijící ptáky,“ poodhalila Marta Rodová ze střediska Mravenec.

Přestože zpočátku nepřálo počasí, všude panovala dobrá nálada a děti se při plnění různých úkolů zahřály.

Zábavné učení

„Tady se skládá puzzle. Jsou to vlastně obrázky zvířátek,“ vysvětlovala Veronika Tomcová z Myslotína, která měla na starosti jedno ze stanovišť. „Já sama jsem si všechny vyzkoušela složit a není to nic těžkého,“ usmívala se dívka.

Opodál zase bylo několik kluků zaměstnáno čáráním po papíru, přiloženém na stromě. Při bližším pohledu ale každý zjistil, že to nedělají nadarmo.
„Překreslujeme kůru stromů na papír. Jde to sice docela špatně, ale potom z toho vznikne zajímavý obrázek,“ vysvětloval jeden z nich.

Největší zájem ale byl o výrobu keramiky a pečení výborných placek. Děti se navíc při plnění úkolů mohly dozvědět i něco z historie Děkanské zahrady a prohlédnout si tamní domeček.

Školáci se na stanovištích střídali až do odpoledních hodin. „Jezdíme sem každý rok. Děti se vždy těší. Kromě zábavného programu se mohou i něco naučit,“ pousmála se Hana Řádová, ředitelka Základní školy v Olešné.

Historie Dne Země
* Den Země byl poprvé slaven v roce 1970 z iniciativy amerických politiků a studentů. Akce se zúčastnilo 20 milionů lidí. Cílem bylo prosadit požadavky na zlepšení stavu životního prostředí do politické a veřejné diskuze.
* V roce 1990 se z oslav Dne Země stala největší organizovaná demonstrace, které se zúčastnilo 200 milionů lidí ze 140 států.
* O rok později se do kampaně zapojila i Česká republika.
* Postupně se stále více zapojovala místní samospráva i základní školy a domy dětí a mládeže. V roce 1998 se u nás uskutečnilo velké množství akcí a zapojila se široká veřejnost.