Na relativně nízkém čísle má hlavní podíl mírná zima „Mohlo by se zdát, že zima byla letos dlouhá a sněhu bylo také hodně. Nebyl ale takový mráz, a spárkatá zvěř měla snazší přístup k potravě, kterou si mohla vyhrabat,“ vysvětlil jednatel okresního mysliveckého spolku v Pelhřimově Josef Dědouch.

Konečná čísla teprve budou

„Na Křelovicku jsme zaznamenali úhyn pěti kusů srnčího a asi dva zajíce. Pokud to srovnám se třemi uplynulými sezonami, pak je toto číslo slabě pod průměrem,“ sdělil jeden z křelovických myslivců, který si nepřál uvést jméno. Celková čísla v těchto dnech zpracovávají odbory životního prostředí v Pelhřimově, v Pacově a Humpolci.

„Přesné číslo nemohu v tuto chvíli sdělit. Údaje teprve zpracováváme. Co se týče srnčího, pak za celý uplynulý rok uhynulo přibližně na dvě stě kusů,“ sdělila referentka odboru životního prostředí v Humpolci Lenka Potěšilová. Na pacovské radnici už mají data zpracovaná. Úhyn srnčího je v porovnání s Humpoleckými čísly mnohem menší. „Za minulý rok zaznamenali myslivci úhyn devětasedmdesáti kusů spárkaté zvěře. Co se týče například zajíců, tak těch uhynulo devět,“ informoval referent pacovského odboru životního prostředí Richard Utendorský.

O kolik méně spárkaté zvěře pobíhá v lesích na Pelhřimovsku se nepodařilo zjistit. Jindřiška Šenoltová z životního prostředí pelhřimovské radnice odmítla Deníku konečná čísla sdělit. „Výsledky tady mám, nemám na vás ale čas,“ neochotně odvětila Šenoltová.

Kromě klimatických podmínek se na počtu uhynulé zvěře podíleli i řidiči, kterým srna vběhla do dráhy.

Antiparazitní přípravky

„Za zimní sezonu jsme zaznamenali šestnáct nehod, způsobené srážkou se zvěří,“ sdělila tisková mluvčí pelhřimovské policie Hana Kotková.
Jak oslovení myslivci potvrdili, v pelhřimovských lesích bylo nutné kvalitně zakrmovat a doplňovat krmelce.

„Kojčicko je oblast o čtrnácti stech hektarech a přes zimu jsme doplňovali na padesát krmelišť,“ uvedl hospodář mysliveckého spolku Kojčice Jaroslav Hunal.

Myslivci kromě přikrmování také přidávali do krmítek antiparazitální přípravky, zejména proti takzvaným střečkům. To jsou larvy much, které napadají hlavně spárkatou zvěř, nebo skot a koně.