To už ovšem neplatí. „V prvním kole bylo schváleno k prodeji osm hrobek. Pět prodejů bylo posléze realizováno,“ přiblížil situaci místostarosta Pelhřimova Bohumil Kovanda. Realizováním prodeje se rozumí podepsání kupní smlouvy, zaplacení vysoutěžené ceny a fyzické předání.

Nabídnutí hrobek do výběrového řízení však předchází několik procesů. Hrobky se dle zákona na půl roku vyvěsí a posléze, když se k nim nikdo nepřihlásí, jsou nabídnuty veřejnosti k prodeji.

Hrobky ohodnotí nejdříve znalec a následně jsou postoupeny k výběrovému řízení, přičemž jsou nabízeny minimálně za cenu určenou odhadem.

Zájemci o nákup hrobky musí samozřejmě také splnit zákonem dané podmínky. „Několik budoucích majitelů hrobek se už ozvalo, prohlédli si hrobky a bude záležet pouze na nich, zda v dalším kole výběrového řízení projeví zájem,“ přiblížila situaci vedoucí správy hřbitova Marcela Dupejová.

Jakub Dvořák