Oblastní charita Pelhřimov totiž začala poskytovat službu v podobě domácí hospicové péče. „Ta v sobě zahrnuje ošetřovatelskou, lékařskou a duchovní pomoc spolu s poradenstvím v sociální, právní nebo psychologické oblasti,“ vysvětlila vedoucí pelhřimovské charity Barbara Litomiská.

Domácí hospicová péče si klade za cíl umožnit nemocným, kteří už se nemohou uzdravit, strávit jejich poslední dny v prostředí domova. „Nejdůležitější je ochota rodiny se o nemocného starat. Je to totiž velmi fyzicky a psychicky náročné. Snažíme se proto těm, kdo se pro tuto péči rozhodnou, podat pomocnou ruku,“ pokračovala Litomiská.

Pomůže asistentka

Tým domácí hospicové péče sestává z lékaře zabývajícího se léčbou bolesti, zdravotních sester, osobních asistentek, kněze a psychologa. Na projektu se podílí také oddělení ošetřovatelské péče DOSANKA pelhřimovské nemocnice. A s jakým ohlasem se tato služba v Pelhřimově setkává?

„Je to nová věc a zájem o ni odpovídá. Za tři měsíce fungování jsme měli celkem šest klientů. Pět rodin využilo odborného poradenství a jedna odlehčovací službu, kdy jsme pomáhali přímo s péčí o nemocného,“ sdělila Barbara Litomiská.

V čem odlehčovací služba spočívá, popsala zdravotní sestra z týmu pelhřimovské hospicové péče Markéta Vavrečková. „Do rodiny klienta každý den na několik hodin dochází osobní asistentka a pomáhá s péčí o umírajícího. Domácí si tak mohou odpočinout,“ uvedla Vavrečková. „Pro klienty v případě potřeby zajistíme také nejrůznější kompenzační pomůcky,“ doplnila Markéta Vavrečková.

Časem i další města

Barbara Litomiská doufá, že se domácí hospicová péče rozvine a zájem o ni bude. „Jsem moc ráda, že se nám projekt podařilo uskutečnit. Domácí hospicová péče v Pelhřimově funguje teprve krátce. Chvíli potrvá, než se ujme,“ dodala Litomiská.

Charita by postupem času chtěla tuto službu poskytovat například také v Kamenici nad Lipou, Počátkách a Žirovnici.