Přibližně padesát stálých obyvatel obce na Hornocerekvicku je tak po celý rok odkázáno na dovoz vody odjinud.

„Pitnou vodu si dovážíme z Černova. Teď v létě pro ni musíme jezdit dvakrát až třikrát týdně, protože se v teplém počasí rychle kazí. Problémy s dovozem vody bývají i v zimě. Pokud napadne hodně sněhu, tak se nedostaneme ani autem z garáže, “ popsala komplikace se zásobováním životadárnou tekutinou obyvatelka Chrástova Helena Nechvátalová.

 

Vážné nebezpečí nehrozí

Někteří starší občané však nemají možnost si vodu dovážet, a tak užitkovou i pijí.

Dlouhodobé požívání vody s vysokým obsahem dusičnanů může ale způsobit nádorová onemocnění.

„Chrástovská voda obsahuje okolo sedmdesáti miligramů dusičnanů na litr. Po vypracování hodnocení zdravotních rizik se ukázalo, že v tomto případě lidem žádná zdravotní rizika nehrozí. To by opravdu museli závadnou vodu pít celý život,“ uklidňila Pavla Moravcová, vedoucí Komunální higieny v Pelhřimově.

Městský úřad v Horní Cerekvi by měl problém s chrástovskou vodou vyřešit do tří let.

„Na základě výsledku hodnocení zdravotních rizik byla Chrástovu udělena výjimka, že může stávající vodu po tři roky ještě používat. Do té doby by měl příslušný městský úřad zajistit jiný zdroj vody,“ dodala vedoucí Moravcová.

Když byla voda označena za nevhodnou k pití, Chrástovští si mohli vybrat ze dvou variant – buď jim bude pitnou vodu zajišťovat Hornocerekvický městský úřad a za dovoz cisteren zaplatí více peněz nebo si pitnou vodu obstarají sami a zaplatí pouze stočné. Chrástovští většinově zvolili druhou možnost.

Řešení nezbytné

„Vodu nám dovážejí příbuzní z Nového Rychnova. Ale kdyby se našlo lepší řešení, byl bych jenom rád,“ řekl další z místních obyvatel Miloň Hess.

„Pokusíme se získat dotaci z Programu podpory venkova na obnovení vodohospodářské infrastruktury. Z ní bychom mimo jiné uhradili také nový vodní zdroj pro Chrástov, který je v současnosti velmi potřebný,“ sdělil starosta Horní Cerekve Jaroslav Andrle.

„Buď by se našel náhradní zdroj a vyvrtal hlubinný vrt, nebo by se Chrástov napojil na vodovod z Nové Bukové,“ vyjmenoval návrhy možných řešení Andrle.

Pokud Horní Cerekev získá potřebnou dotaci a vše půjde podle plánu, mohli by se Chrástovští dočkat nezávadné vody už v roce 2008 nebo 2009.

Jestliže městský úřad dotaci neobdrží, bude muset statisíce korun na nový vodní zdroj pro Chrástov sehnat z vlastního rozpočtu.