Vystoupení dechovky, šermířů, ukázka požárního zásahu, fotbalový turnaj mezi dětmi, podnikateli, maminkami a starými pány či výstup na černovickou věž, to je jen stručný výčet bohatého programu nazvaného Černovicko se baví, který začíná na tržnici ve 14 hodin a skončí v půlnoci po ohňové a světelné podívané.