Sedm z nich uzavřeli svatbu v kostele svatého Víta. Jeden pár se rozhodl pro církevní svatbu v kostele svatého Bartoloměje.