Ta ve městě od roku 1994 provozuje vodovody a kanalizace. Na výpovědi smlouvy s účinností od 2. února se jednohlasně na svém posledním zasedání shodli zastupitelé města. Důvod je jednoduchý, ušetřit městské peníze.

„Provozovatelská smlouva nás ročně stojí přibližně dva miliony dvě stě tisíc korun. Jedná se o dost významnou část rozpočtu. V tomto roce je to úplně nejzásadnější krok města, “ uvedl starosta Černovic Jan Brožek. Dodal, že zastupitelé chtějí cenu snížit v řádech statisíců a opět zdůraznil, že se jedná o stěžejní úkol pro tento rok.

Zastupitelé města nyní stojí před důležitým krokem. „Během dubna, května se rozhodneme, jestli budeme vypisovat soutěž na nového dodavatele nebo půjdeme do provozování sami,“ nastínil možné varianty starosta s tím, že s firmou Vodak se rozešli korektně a manažersky správně.

„Je to rozhodnutí města. Myslím, že nejsou s naší prací nespokojeni. Firma provozuje svěřený majetek dle stanovených právních předpisů, s okamžitým nástupem reaguje na vzniklé situace, jako jsou havárie a poruchy, přívalové deště a podobně,“ poznamenala Květuše Kučírková, ředitelka humpoleckého Vodaku.

Ten provozuje celkem 98 vodovodů, s tím související kanalizace a šestadvacet čistíren odpadních vod. Zásobuje vodou zhruba dvaapadesát tisíc obyvatel.

Kučírková dodala, že pracovníci firmy dlouhá léta spolupracují s městem Černovice na řešení inovace, obnovy a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, včetně příprav k vybraným dotačním titulům.

„Udělali jsme velký kus práce k zmapování celého území, včetně zajištění aktuální dokumentace. Každá lokalita se snaží minimalizovat náklady. Známe případy, kdy se rozhodli snížit náklady na úkor neprovádění předepsaných úkonů, tento nevhodný postup se může projevit v pozdějším období,“ upozornila Kučírková a tím, že náhled na výši nákladů na provozování si může udělat každý z celostátního ceníku vodného, stočného, kde lokality provozované společností Vodak Humpolec zaujímají pozici pod průměrem, přestože se z části voda nakupuje z vodárenské nádrže Želivka.

„Spolupráce s firmou Vodak Humpolec ale bude určitě pokračovat. Je celá řada úkolů, které sami nezvládneme. I proto jsem rád, že se s Vodakem nerozcházíme ve zlém,“ dodal Jan Brožek.

Problémy nemají

Kromě Černovic si vodovody a kanalizace na Pelhřimovsku provozují sami například obce Nová Cerekev, Deštná, Lidmaň či Senožaty. Nikde se nepotýkají s problémy.

„Jsme rádi, že jsme se k tomuto kroku odhodlali. Úspory jsou jasné. Navíc průhledně vidíme na účetní stránku, která se týká například oprav vodovodů a kanalizací nebo výběru poplatků za vodné a stočné,“ informoval starosta Senožat Zdeněk Vaněk.

Senožaty vypověděly smlouvu firmě Vodak Humpolec před pěti lety a dokážou se starat o vodovod a kanalizaci samy, bez náboru nových pracovníků.

„Na odběry vzorků na čističce nebo na odesílání výkazů na ministerstva jsme si najali jednu humpoleckou firmu. Na vybírání poplatků za vodné a stočné zase máme pracovnici, která k nám dochází vždy v pátek odpoledne, což vyhovuje i rekreantům,“ uzavřel starosta.

Výběr provozovatele čeká i Pelhřimov 

Požadavek výběrového řízení na provozovatele doprovází i více než dvousetmilionovou opravu čistírny odpadních vod v Pelhřimově, kterou teď komplikuje odvolání u antimonopolního úřadu. Vzhledem k použití evropských dotací musí město do určité doby vypsat výběrové řízení na provozovatele, kterým dosud bez tendru byl Vodak. Vypsáním tendru se může cena nájemného, které provozovatel městu jako majiteli infrastruktury odvádí , snížit. Vodak se samozřejmě do tendru může také přihlásit.  „Víme o této věci a zatím jednáme o novém znění smlouvy s Vodakem. Po určité době chceme vypsat určitý typ řízení,“ uvedl koncem loňského roku pelhřimovský místostarosta Tomáš Dufek (ODS).  Jednou z možností výběru provozovatele je vypsat takzvané koncesní řízení například  na dobu sedmi let.  Jeho problém je ale v tom, že se do něj hlásí nadnárodní koncerny, které si mohou dovolit cenu nájemného „podseknout“ a vodné ze začátku nezvyšovat, protože ho mohou nějakou dobu dotovat. Dříve nebo později ale vodné stejně zdraží.   (hm)