I proto se chystají na slovo vzatí odborníci ošetřit osmnáct památných či podobně významných stromů po celé republice. A udělají to zcela zdarma.

Dobrá zpráva pro Pelhřimovsko je, že v seznamu stromů, na které arboristé vylezou, se nachází i dub u kaple svaté Anny nedaleko Pelhřimova. K ošetření předními arboristy jej přihlásili členové sdružení Zelené srdce, kteří usilují řadu let i o záchranu samotného polorozpadlého kostelíku.

„Dub je strom dlouhověký, odolný. Konkrétně tento ale už nutně potřebuje odborně ozdravit. Visí na něm spousta suchých větví a pahýlů, což může být pro lidi procházející pod ním až nebezpečné,“ odůvodnil přihlášku Pavel Koubek.

Představitelé Nadace Partnerství, kteří rozdělují poukazy na bezplatné ošetření stromů již třetím rokem, obdrželi pro letošek podobných žádostí šestačtyřicet. Stav všech dotyčných stromů nejprve v lednu posoudili pracovníci brněnské lesnické fakulty. Posléze se zrodil soupis stromů, které se ozdravění grátis dočkají.

„Chceme tím upozornit na skutečnost, že o stromy, a nejenom ty vzácné, musíme včas pečovat. Samotný zásah samozřejmě musí provádět patřičně vzdělaní profesionálové,“ upozornila Hana Rambousková za Nadaci Partnerství. To proto, že právě podle nasbíraných zkušeností se zejména v menších obcích pouštějí kvůli nedostatku peněz i informací do prořízky větví na vlastní pěst.

„Takový zásah ale může strom nevratně poškodit a ve finále mnohdy i zkrátit jeho život,“ dodala Rambousková.
Z toho důvodu se rozhodlo čtyřiadvacet zkušených arboristů věnovat jeden pracovní den zdarma ve prospěch stromů, které se bez ošetření doopravdy neobejdou. Všichni tito stromolezci mají v kapse osvědčení nadepsané European Tree Worker, což v překladu znamená úspěšně podstoupenou zkoušku úrovně jejich znalostí.

I prastaré stromy mají svého lékaře

Jak uvedla Světlana Vávrová se sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, právě jmenovaný certifikát profesionála může představitelům obcí rozšířit obzory o možnostech péče o hodnotné dřeviny. „Společenská hodnota stromů se, vyjádřeno penězi, pohybuje ve statisících korun. Kvůli tomu je dobré klást důraz na to, aby se o jeho zdraví staral skutečný odborník,“ řekla Vávrová.

Jediné, co zatím zůstává otevřené, je konkrétně datum prořízky dubu na pelhřimovském návrší. „Všechny stromy musí být ošetřené do začátku června. Je to ale i otázka počasí, neboť lézt na kmen za deště je velice nebezpečné,“ uzavřela Rambousková.

Podobného ošetření se před rokem dostalo také staré lípě přímo uprostřed Mladých Bříšť.