Zajímavé tipy na jejich využití nabízí i Městská knihovna v Pelhřimově. Ve středu se například v dětském oddělení konala výtvarná  dílna Velikonoční zvířátka na bonbony.

Děti, ale i jejich rodiče tak tvořily velikonoční zajíčky a beránky. Čtvrtek v knihovně opět patřil výtvarné dílně. Tentokrát se na dětském oddělení vyráběly papírové pohádkové loutky.