„Jsme strašně rádi, že se do školy mohli vrátit studenti, kteří musejí projít odborným výcvikem,“ komentuje současnou situaci ředitelka Střední školy informatiky a cestovního ruchu v Humpolci Olga Krankusová a přidává zkušenost s distanční výukou kuchařského oboru na dálku.

„Když nemohli do školy, museli doma natočit video, jak vaří a poslat ho do školy. Byli i tací, kteří se vymlouvali, že vařit nemůžou, protože už to udělali rodiče,“ směje se Olga Krankusová, ale hned zvážní, protože současná situace způsobená pandemií koronaviru doléhá na všechny.

„Největší nespravedlností bylo, že do dalších ročníků mohli postoupit i ti, kteří na to neměli. Rozhodnutí o distanční výuce na dobrovolné bázi bylo naprostou degradací učitelského povolání. Většina sice pracovala naplno, ale pak se našli i tací, kteří místo učení chodili na brigády. Je těžké nést za toto odpovědnost, zvlášťě, když z ministerstva nebyla cítit žádná podpora,“ poukazuje na nešvar, který se může odrazit v nadcházejících měsících a u závěrečných maturitních zkoušek.

close info Zdroj: DENÍK/Archiv zoom_in

Ty jarní byly zkráceny o slohové práce, ale příští rok by měla být maturita bez omezení.

„Proto jsme se rozhodli od října zásadně kopírovat rozvrh i když je to nepopulární. Každý student musí být o půl osmé ráno přes počítač v kontaktu se svým učitelem. Za nepřítomnost se uděluje čárka do třídní knihy a důvod absence musí každý student konzultovat s učitelem,“ popsala ředitelka. Zatím to podle ní funguje.

Spekulace médií

„Někdy mne to až dojme, jak je sto padesát lidí přihlášeno a čeká na úkoly,“ svěřila se ředitelka. Oči se jí zalesknou ještě při vzpomínce na letošní maturanty.

„Oni to měli opravdu těžké. Nic tehdy nebylo jisté. Média spekulovala o tom, že maturity vůbec nemusí proběhnout, klidně se na to mohli vykašlat. Oni se ale naopak semkli a připravili se velmi zodpovědně a díky tomu odmaturoval celý roční IT oboru. Byl to pozitivní šok, který nám připravili a je to především jejich zásluha, že to vzali vážně,“ nešetří chválou Olga Krankusová.

Nastávající maturanti to budou mít ještě těžší.

„Mají smůlu, že oproti minulým maturantům nepřišli jen o jaro, ale i o podzim,“ přidala se zástupkyně ředitelky Lenka Lutnerová.

S jinými ingrediencemi než kuchaři, pracují o několik učeben dál studenti čtvrtého ročníku IT oboru. Soustředěně sedí u monitorů ve speciální učebně a připravují se k maturitě, jinak je na škole klid. Ostatní ročníky musí být doma a učit se na dálku.

„Je lepší být ve škole, distanční výuka není úplně ideální způsob přípravy k maturitě,“ uznává student čtvrtého ročníku Filip Kubát z Pelhřimova.

Zahltili server

Na škole mají celkem 455 studentů. K dennímu studiu je přihlášeno 190 z nich. Ostatní studují na dálku. Mezi ně patří například i výuka na klavír. I ti posílali své úkoly přes video. Bylo jich tolik, že to sotva zvládl server školy.

„V nejhorší epidemiologické situaci pracovali všichni kantoři z domova, ale v současné době (začátek prosince pozn. red.) jsou z dvaceti učitelů trvale doma pouze dva,“ líčí ředitelka a dodává, že si mohou vybrat, zda budou učit doma, nebo ve škole. Většina se ale do školy těšila.

„Osobní kontakt je něco, co se dá těžko nahradit. Pro všechny je to náročné především na soustředěnost, přípravu a celkovou spolupráci. To, že se na sebe mohou třeba usmát je něco, co všem chybělo,“ podotkla profesorka angličtiny Stanislava Bendová. Jazyky a počítačové předměty jsou na distanční výuku asi nejsložitější. Podle ředitelky to kantoři řeší nahráváním podrobných vysvětlujících videí, jako kdyby byli na běžné hodině.

Ani humpolecké škole se nevyhnula zkušenost s nákazou Covid – 19.

„Z jedné třídy, kde je celkem jedenáct žáků, onemocnělo hned šest z nich. Jsou z Havlíčkova Brodu, kde je situace asi nejhorší. Jak se nakazili nevíme, ale překvapilo nás to,“ přiznala ředitelka Krankusová.

Škola ale dodržuje maximální hygienická opatření. Vstříc vyšli i studentům, kteří potřebovali k domácí výuce počítač.

„Dostali jsme dvaadvacet žádostí o zapůjčení notebooku. Pomoci bychom mohli i dalším. Navíc disponujeme plně vybavenou počítačovou učebnou a naši studenti si mohou potřebné programy stáhnout zdarma,“ uvedla ředitelka.

I přes nemožnost konat třídní schůzky jsou učitelé s rodiči studentů v pravidelném on-line kontaktu. Soukromí pak zajišťuje telefonický kontakt s jednotlivými učiteli. Zájem rodičů je velký a většina z nich se snaží své děti v těžkých časech podporovat.

Některé zájemce museli odmítnout

Kromě maturit soustředí svou pozornost učitelé i k přijímacím zkouškám. Střední školy si kromě osmiletých gymnázií mohou vybrat zda budou dělat státní, či si vytvoří svoje, nebo je nebudou dělat vůbec.

„Bude to zajímavé. Jsme rádi, že naše škola nemá problém obsadit všechny obory. Dokonce jsme museli některé zájemce odmítnout. Neměli jsme bohužel kapacitu, abychom přijali všechny. Někdy je výběr složitý v tom, že byť k nám přijdou žáci, kteří ukončili základní školu s vyznamenáním, přesto mohou mít v určitých oborech zásadní mezery,“ naznačuje Krankusová, podle níž jsou například patrné rozdíly v připravenosti žáků ze základních a městských škol.

„Ti, kteří přicházejí z malých vesnických škol, jsou mnohdy lépe připraveni, než ti z velkých městských,“ míní ředitelka Krankusová, která věří, že se vše podaří nakonec úspěšně zvládnout. Všeobecně ji nejvíc mrzí některé negativní komentáře o učitelích, kteří jsou doma a berou plný plat.

„Jistotu povolání sice máme, ale není to jednoduché. Problémů, které musí učitelé i studenti zvládnout je mnoho, a není moc co závidět. Ten kdo má opravdové učitelské srdce, si nedovolí něco ošidit,“ ujišťuje Olga Krankusová.