Po několika hlavních líčeních, kdy byli vyslechnuti všichni obžalovaní (všichni odmítli jakoukoli vinu), přišel na řadu výslech soudních znalců z Vysokého učení technického v Brně. Podle jejich názoru se most zřítil, protože byla odtěžena zemina od paty mostu ve směru od Golčova Jeníkova v kombinaci s nedostatečně podepřenou mostní klenbou. „Na místě měl být nepřežitý dozor, který by případné nebezpečí rozpoznal a včas varoval dělníky pod mostem,“ uvedl mimo jiné hlavní zpracovatel posudku Ladislav Klusáček.

Ten má v oboru třicetiletou praxi a svou výpověď u soudu koncipoval jako podrobnou prezentaci s nákresy a fotografiemi před i po zřícení mostu. Fotografie policii poskytli někteří obyvatelé přímo z Vilémova. Z fotografií je patrné, že jen pár desítek minut před pádem mostu na něm pracovala těžká technika. Pod mostem přitom byli dělníci. Bagrista, který rozebíral horní část mostu, dokonce dělníky upozorňoval, aby zpod mostu nevystrkovali hlavu, aby na ně něco nespadlo.

Z obrazové dokumentace je zřejmé, že i po odtěžení zeminy od paty mostu nebyl most dostatečně podepřen. Dřevěná bydla, která dělníci u krajů mostu instalovali, podle znalce spíše urychlila jeho pád, protože klenbu nadzvedla. Podle toho, jak to na místě vypadlo, mohl podle znalců nebezpečí rozpoznat i člověk, který nemá inženýrské vzdělání.

O tom by mohli mluvit i místní lidé, kteří bourání mostu každodenně sledovali. Někteří z nich už tenkrát měli obavy, že se může most zřítit. To, že se děje něco neobvyklého, zaznamenali i přeživší dělníci, podle nichž jim na hlavu padala omítka. Než most spadl, mohlo to podle znalců trvat i několik desítek minut.

Problém je také v tom, že podepření mostu nebylo nijak detailně navržené a spočítané. Existuje pouze nákres, který podle znalce není dostatečný podklad pro podepření klenby. Znalec Klusáček také řekl, že pokud dělníci pracovali podle nákresu, pak bylo nejdůležitější, aby tomu,co dělají, rozuměli. „To je doslova životzachraňující,“ konstatoval Klusáček.