Mimo jiné i těchto bodů se bude týkat již osmá schůze Rady města Humpolce, která se uskuteční ve středu 10. dubna od 14 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Na stejném místě pak o hodinu později začne zasedání zastupitelstva města, kde bude hlavním bodem zajištění financování stavby zmíněné křižovatky.