Dosud jím byla obec Jiřice, ta ale koncem loňského roku obdržela žalobu od Římskokatolické farnosti Jiřice, která si na zmíněný pozemek dělá nárok. Soud
jí dal ve středu za pravdu. „Znamená to, že jako obec 
o tento majetek přijdeme. Pozemek se vrátí státu 
a otázkou zůstává, jak s ním stát naloží. Zda jej zahrne do náhrad v rámci církevních restitucí," vysvětlil starosta Jiřic Miroslav Jirků (za STO).

Jak dodal, soud své rozhodnutí zdůvodnil tím, že pět hektarů lesa bylo na stát, který poté pozemek 
dal obci, přepsáno až v roce 1954. „V právních záležitostech se podrobně nevyznám, ale z rozsudku vyplynulo, že tehdy nebyly splněny jisté podmínky dané zákonem," přemítal Jirků.

Se žádostí o vyjádření Deník kontaktoval i Královéhradecké biskupství, pod nějž Římskokatolická farnost Jiřice spadá, ale do uzávěrky tohoto vydání odpověď nedorazila.

Jiřický starosta ještě doplnil, že až bude mít v ruce písemný rozsudek, domluví se s tamními zastupiteli na termínu zasedání. „Velice nás mrzí, jak jsme u soudu dopadli. V zastupitelstvu to všechno probereme, poradíme se s právníky a poté rozhodneme, zda podáme odvolání. Já osobně nyní nevím, jaké stanovisko zaujmu, nechci dělat ukvapené závěry," uvažoval Jirků.

Na Jiřice ovšem čeká ještě jeden podobný soud – jde 
o čtyřicet hektarů lesa v lokalitě známé jako Trucbába. Žaloba na určení vlastnického práva na tuto nemovitost dorazila na jiřický obecní úřad koncem minulého roku od Kanonie premonstrátů v Želivě.

Miroslav Jirků již dříve sdělil, že pokud obec 
o zmíněné pozemky přijde, bude to pro její rozpočet rána. „Obec nyní vlastní celkem 204 hektarů lesů a z těžby dřeva má roční příjem zhruba dva a půl milionů korun. Jakou částku tvoří příjem z lesů, které jsou předmětem dvou zmíněných žalob, však nedokážu vyčíslit," podotkl Jirků.

Dodal, že jednání s želivskými premonstráty ustrnulo na mrtvém bodě. „Na první schůzce se nám zdálo, že premonstráti budou nakloněni domluvě. Další jednání kolem Velikonoc bylo stručnější s tím, že se sejde rada, která nás pak seznámí se svým stanoviskem. Poté jsem sháněl pana opata 
a ten mi sdělil, že rada rozhodla tak, že žádná jednání už nebudou a že rozhodnutí nechají na soudu," popsal ve stručnosti Jirků.

Opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek je 
v současnosti v zahraničí, tudíž se nyní k otázce vývoje jednání kolem sporného pozemku v Jiřících nemohl vyjádřit.

Nicméně už dříve zmínil, že v žádném případě nechtějí nashromáždit majetky. „Jen bychom rádi uvedli vlastnictví na pravou míru. O poslední možnosti podání žaloby na určení vlastnického práva k problematickým pozemkům jsme se dozvěděli na poslední chvíli, krátce před Vánoci. Situace kolem svátků byla hektická a my jsme nechtěli, i vzhledem k našim následovníkům, něco propásnout nebo zanedbat," komentoval
v březnu opat.

Tehdy Miroslav Jirků ještě zmínil, že podle jeho informací by si církve na základě vlastní domluvy neměly nárokovat pozemky, které byly na obce přepsány do roku 2006. „Pět hektarů lesa u rybníku Peruš bylo obci přiznáno v roce 2008, v pří-padě čtyřiceti hektarů lesa 
v Trucbábě to bylo v roce 2001," uvedl. Jiřický starosta doplnil, že v tuto chvíli na termín soudu s Kanonií premonstrátů v Želivě čekají.