Stejné letáky se objevily u nás v Počátkách.

Celý příběh začal 15. května standardní objednávkou sálu na našem Kulturním zařízení města (KZM) Počátky. Firma Happy Baby zatelefonovala a na středu 28. května 2014 si zarezervovala na 15. hodinu prostory. Následoval e-mail s potvrzením objednávky a nákresem uspořádání stolů.

Pro nás to nebylo nic neobvyklého. Nikdo z nás se nepozastavil nad tím, že by firma mohla jednat nekale a nečestně. Název Happy Baby působil mateřským dojmem a v první chvíli si člověk představí akci pro maminky s dětmi.

To jsme ještě netušili, že jde o takzvané „šmejdy", na jejichž praktiky nás shodou okolností také nedávno upozorňoval počátecký cyklus přednášek Cesty za poznáním. Šlo o díl s názvem (Ne)bezpečný věk, přednášejícím byl koordinátor prevence z Krajského ředitelství policie, nadpraporčík Martin Dušek. Zhlédli jsme několik tematických filmů týkajících se majetkové trestné činnosti vůči seniorům. Slyšeli jsme o krádežích a loupežích páchaných na seniorech a o policejním projektu „Senioři sobě". Přednáška se nám moc líbila a s panem Duškem se určitě ještě uvidíme.

Vraťme se ale k Happy Baby. Po potvrzení objednávky nám bylo divné, že k nám začali chodit převážně senioři, šli si s osobní pozvánkou na jméno rezervovat místo.

Vysvětlovali jsme jim, že s akcí nemáme nic společného – pouze pronajímáme prostory, a že na pozvánce mají napsané číslo, kam mají svoji rezervaci potvrdit. V v den akce se mi ještě ozval náš starosta Karel Štefl se slovy: „Paní vedoucí, co to tam máte dnes za akci?"

Vysvětlovala jsem mu, že my jako KZM nic, ale jen pronajímáme prostory. Přesto mi kladl na srdce, abychom to prověřili, aby to nebyli nějací „šmejdi". Volala jsem tedy do firmy Happy Baby manažerovi Novotnému, který si zamlouval prostory, a chtěla jsem vědět, jaký mají záměr. Kladla jsem mu na srdce, že já ani pan starosta nestrpíme nějaké nekalé praktiky.

Novotný mě ujišťoval, že se nemusím bát a že si nyní, pár hodin před zahájením, nepřejí objednávku rušit. Přijeli před 14. hodinou. Ptali se na dobrého řezníka, takže jsme jim doporučili našeho uzenáře pana Vojtu, a zaplatili nám nájem.

Znovu jsem jim zdůraznila, že jsme nedávno měli přednášku o „šmejdech" s nadpraporčíkem Duškem a že si v Počátkách nepřejeme, aby se zde dělo něco podobného. Přijelo asi pět chlapů a začali si vynášet věci do kluboven.

Kde jsou?

Pár minut před 15. hodinou za námi, dolů do infocentra, začali chodit senioři, se slovy: „Kde je ta firma, co tady má dnes být?" Přesvědčovali jsme je, že už musí být dávno nahoře v klubovně. Ale oni namítali, že tam nikdo není!

Nechtěla jsem tomu věřit, a na vlastní oči jsem se šla přesvědčit. Klubovna byla opravdu prázdná! Zbyla zde jen vůně po uzeninách, kterou si v Počátkách koupili a nakousaný čerstvý krajíček chleba.

Stála jsem tam jako opařená a rovnala jsem si myšlenky v hlavě.

Zatelefonovala jsem panu Novotnému, kterému jsem volala už dopoledne. Nejprve mi to nikdo nebral a po trpělivém vytáčení se mi ozval nějaký mužský hlas se slovy, že jsem se dovolala na dispečink, že to prověří a dá nám vědět.

Nikdo se ale už neozval! Nechápu, co mladíky z firmy Happy Baby odradilo, čeho se lekli a proč doslova zbaběle utekli! Připravenou akci rychle zase sklidili a ztratili se jako pára nad hrncem a to bez slova rozloučení!

Měli opravdu nečestné úmysly? Podařilo se nám je zastrašit? Možná se mohli v Počáteckém zpravodaji, který si zakoupili, přesvědčit, že zde proběhla přednáška na téma „šmejdů". Dostali strach? Nutili by naše seniory, aby si koupili předražené předměty?

To už se asi nedozvíme. Kdo byl ale zklamaný, byli pozvaní senioři, kteří si neuvědomují, že jsme jim vlastně tlakem na firmu Happy Baby pomohli.

A ještě máme další poznatek. Na zmíněné naší přednášce (Ne)bezpečný věk byla úplně jiná skupina počáteckých obyvatel, než ti, kteří byli pozvaní na „Pravou českou zabíjačku a vepřové hody."

Také nevidíte souvislost s názvem Happy Baby a ochutnávkou uzenin? A ještě k tomu našeho pana uzenáře Vojty, který netušil, jaké „cti" se mu dostalo!

Můžu říct, že se mi ulevilo, protože na jednu stranu se snažíme preventivně pomáhat seniorům přednáškami a na druhou stranu bychom je nacpali „šmejdům" do náruče. Díky projevenému zájmu našeho pana starosty se rozjela dotazovací mašinerie vůči nájemci – firmě Happy Baby. Domnívám se, že kdybychom všichni po naší zemi oželeli nájem a těmto firmám sály nepronajímali, tak žádná podobná firma, jako je Happy Baby, by neměla šanci!

Ludmila Marková - Autorka je vedoucí Kulturního zařízení města Počátky

Mobily vypnuté, pošta odkazuje na „krále" šmejdů

Objednávka akce v Počátkách je podepsaná Happy Baby, s.r.o., se sídlem v Praze. Mobil uvedený na objednávce je vypnutý. Na rezervaci, která zve do kulturního zařízení města Počátky, jsou uvedeny další dva mobily, ale i ty jsou vypnuté. Na poštovním razítku je uvedeno Roudnice nad Labou. To by odkazovalo na firmu Beck, která má v této oblasti sídlo a která je považována za „krále" předváděček v Česku. Její pokračovatel, firma Beck Europe, měla loni předváděcí akci v pelhřimovském Máji. Městu Pelhřimov to tehdy nevadilo.