Řidič se nejprve bránil standardním testům, k nimž v rámci kontroly silničního provozu běžně dochází. Policisté tak nezjistili, zda muž řídil pod vlivem alkoholu nebo drog.

„V rámci silniční kontroly policisté muže vyzvali k podrobení se odbornému měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu a testu na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. V obou případech se muž odmítl zkoušce podrobit,“ popsala událost policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Následně vyšel najevo jiný problém. „Dále policisté zjistili, že vozidlo, které muž k jízdě užil, nemá platnou technickou prohlídku, a to od dubna loňského roku,“ doplnila zprávu policejní mluvčí.