Součástí silniční kontroly byl také test na zjištění ovlivnění omamnými a psychotropními látkami. „Výsledek testu byl pozitivní, a to na amfetamin. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil,“ doplnila zprávu policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Další jízdu mu policisté na místě zakázali, výsledek znaleckého zkoumání z oboru lékařství odvětví toxikologie určí, zda se bude zodpovídat z přestupkového jednání na úseku dopravy nebo z trestného činu.