Dále vylákal i půjčky od fyzických osob, neplatil za materiál, který odebíral od svých dodavatelů, stejně jako neplatil nájem za tři osobní auta. Dále v jednom případě zpronevěřil zálohu na provedení prací a dokonce odcizil prostřednictvím půjčené platební karty z účtu 57.000,-Kč.

Navíc o svém "podnikání nevedl řádnou evidenci.

Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, se tak vyšplhala na částku 2 754 549,00 korun.

Připravujeme podrobnosti