Pelhřimovská lékařka Stanislava Holatová si od svých pacientů půjčovala mobilní telefony, někdy i peníze. Výjimkou nebyly ani preventivní prohlídky, na které zvala pacienty o svátcích či na Štědrý den. Praxe doktorky Holatové nesplňovala ani hygienické požadavky. Neumožňovala pacientům vstup na toaletu.

Nevedla řádně karty

Na základě rozhodnutí krajského úřadu zeje ordinace praktické lékařky v ulici Osvobození v Pelhřimově už zhruba dva měsíce prázdnotou. „Rozhodnutí o zrušení ordinace nabylo právní moci loňského 28. prosince,“ sdělila vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy krajského úřadu Soňa Měrtlová.

Podivnou praxí lékařky se kraj začal zaobírat až na základě podnětu od policie. „Jednalo se především o dodržování zákona o péči o zdraví lidu, konkrétně vedení zdravotní dokumentace,“ vysvětlila Měrtlová.

Podle tohoto zákona jsou zdravotnická zařízení povinna vést pacientovu dokumentaci a umožnit do ní nahlížet lékařům správních úřadů ve zdravotnictví. Holatová však kontrole karty neukázala.

Léčba není ohrožena

Někteří z pacientů se obracejí o radu také na pobočku Všeobecné zdravotní pojišťovny v Pelhřimově. „Pacienti zaregistrovaní u této lékařky mají možnost přihlásit se u jiného praktického lékaře,“ vysvětlila vedoucí ekonomického oddělení Svatava Šlajchrtová. Seznam lékařů je k dispozici na jejich přepážkách.

Občané si mohou svobodně zvolit nového lékaře, ne vždy je to však snadné. „Pacienti by se měli zaregistrovat nejlépe tam, kam to mají nejblíže ze svého domova,“ doporučila předsedkyně okresní organizace sdružení praktických lékařů Marie Keslová.

K lékařce o dovolené

Uzavřená ordinace stále vyvolává vlnu nevole. „To je strašné. Vůbec nevím, co mám dělat,“ láteřila jedna z pacientek a marně se dobývala do čekárny.

„Já jsem s ní byla spokojená. Pokud jsem k ní šla, brala jsem si sice celý den dovolenou a šla domů až v noci, ale zase předepsala vše, co jsem chtěla. I když je pravda, že když mi měla brát krev, musela jsem si dojít koupit náplast. Z té ustřihla malý kousek, tím mi ránu přelepila a zbytek si nechala,“ uvedla další z pacientek.

Právě ve zvláštním chování lékařky spatřuje jednu z největších potíží místopředseda Českého okresního sdružení lékařské komory v Pelhřimově Hynek Poul.

„S lékařkou jsme vedli několik disciplinárních řízení. Všechny zásilky jsou však nedoručitelné,“ krčil rameny Poul, který vidí problém také ve způsobu, jakým lékařka k pacientům přistupovala.