Havlíčkův Brod na základě zpracované přihlášky obsadil první místo.

„Jsme tedy do programu nominováni. Rada města jmenovala úředníka z úseku sociálních služeb a prevence kriminality Marka Topolovského, aby se o tuto agendu staral,“ uvedla starostka Jana Fischerová.

Roli hrála i míra trestné činnosti

Při zpracování programu se vycházelo z údajů o míře trestné činnosti a nezaměstnanosti. Roli hrálo také dosavadní zapojení měst a obcí do preventivních programů.

„V tom má naše město náskok. Už v roce 2000 jsme čerpali podobnou dotaci z ministerstva obrany. Existovalo zde i nízkoprahové centrum mládeže Ponorka, které svou činnost bohužel muselo ukončit. Stále se pro něj hledají náhradní prostory,“ dodala starostka.

Nízkoprahový klub ve městě nyní citelně chybí. V zařízeních tohoto typu mají mladí lidé, převážně z problematického sociálního prostředí, možnost pod vedením odborníků smysluplně trávit čas povídáním, společnými hrami nebo třeba výtvarnou činností.

Radnice spolu s okresním policejním ředitelstvím připravila návrh na to, co má být do programu zařazeno.

Návrh musí schválit ještě zastupitelstvo města. Jednat se o něm bude už na lednovém setkání.

V rámci programu by mohlo dojít například k rozšíření městského kamerového systému o jeden mobilní a jeden pevný bod, což by uspořilo prostředky městské kase.

Důležitým prvkem mají být i prázdninové a víkendové pobyty pro děti ze sociálně slabších skupin obyvatelstva.

Objeví se ale v Havlíčkově Brodě znovu i stálý nízkoprahový klub, který je pro prevenci kriminality mládeže tak důležitý?

„Jednáme teď s jednou organizací, která by nízkoprahový klub mohla provozovat, ale dokud nebude dohoda jistá, nechci ji jmenovat. S vhodnými prostory je to ještě horší – většinou nevyhovuje objekt samotný, nebo třeba výše pronájmu,“ sdělil Deníku Marek Topolovský.