Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě tak uložili zmíněné obci pokutu 136 tisíc korun. Obec Častrov tak porušila zákon o ochraně přírody a krajiny. „Jednalo se o 26 olší, pět topolů, dva javory a jednu vrbu. Vzhledem k tomu, že stromy rostly v lokalitě mimo zastavěné území obce, sloužily jako biotop ptactva a dalších živočichů. Kácení bylo provedeno v rámci plánované revitalizace části obce, ale bylo realizováno ještě před vlastním zpracováním projektu revitalizace,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Při stanovení výše pokuty posuzovali havlíčkobrodští inspektoři závažnost protiprávního jednání a vyhodnotili ji jako střední.

Obec Častrov proti uložené pokutě nepodala odvolání, sankce je pravomocná.