Konkrétně provedli šest kontrol, z nichž u třech výrobců hraček se inspektoři setkali s mezerami. „Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny uskutečnila mimořádnou kontrolní akci na festivalu hraček, který probíhal ve dnech 12. až 16. července 2017 na zámku v Kamenici nad Lipou. Jednalo se o dvanáctý ročník Festivalu Hračky z přírodního materiálu neboli Hračkobraní,“ upřesnila informaci vedoucí inspektorátu ČOI Jihočeského kraje a Vysočiny Martina Střihavková.
Zmínění odborníci provedli na Hračkobraní 14. a 15. července celkem šest kontrol, z nichž pět bylo zaměřeno výhradně na sortiment hraček.

U výrobců a distributorů hraček inspektoři kontrolovali dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády o technických požadavcích na hračky. Na festivalu inspektoři ověřovali, zda jsou hračky vybaveny potřebnými zákonnými náležitostmi a zda vystavovatelé neprodávají hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí.

Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u tří výrobců hraček, s nimiž bude zahájeno správní řízení. „ Hračky nebyly řádně označeny označením CE a dalšími povinnými informacemi,“ doplnila Střihavková.

Kvůli chybějícímu označení tak vydali inspektoři zákaz distribuce a uvádění na trh u dvaceti druhů hraček. „Ze strany ČOI bude u výrobců hraček provedena kontrola technické dokumentace a ES prohlášení o shodě, kterým výrobce deklaruje, že hračka je v souladu se základními požadavky nařízení vlády o technických požadavcích na hračky a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody,“ řekla Střihavková.

Inspektoři České obchodní inspekce festival navštívili i v minulosti. Nikdy žádný prohřešek nezjistili. Až letos. Pochybení zjistili hned u třech ze šesti kontrolovaných výrobců, tedy v polovině případů.