"Na místo vyjeli policisté společně s výjezdem služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava a místo nálezu a nalezené kosterní ostatky důkladně ohledali. Pozůstatky ohledal i koroner," sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Pro stanovení pravděpodobné doby a příčiny úmrtí, stejně jako pro určení totožnosti nalezených ostatků, byla nařízena soudní pitva