Mládež si neuvědomuje, jaké může mít jejich chování následky.

„Dvě šestnáctileté dívky 
s 0,42 a 0,37 promile alkoholu 
v dechu nalezli 27. září policisté v zábavním podniku 
v ulici Křemešnická v Pelhřimově. Vyšetřování ukázalo, že jim alkohol prodal dvacetiletý muž, jenž je nyní podezřelý ze spáchání přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi," informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová 
a uvedla ještě jeden případ ze stejného dne. „Jednoho sedmnáctiletého chlapce s 1,5 promile alkoholu v dechu také našli v zábavním podniku 
v ulici Pražská. Alkohol si zakoupil v obchodním domě," dodala.

Jaké nebezpečí alkohol skýtá, ukázal pelhřimovským policistům případ z července. „Devatenáctiletá dívka tehdy umožnila své šestnáctileté sestře konzumovat doma alkohol. Poté se šly bavit do  podniku, kde mladší z dívek upadla do bezvědomí a skončila v nemocnici," popsala  Kroutilová s tím, že starší ze sester se dopustila přestupku.

Jak už dříve mluvčí uvedla v tiskové zprávě, alkohol a jiné návykové látky mají na organismus dospívajícího nevypočitatelné účinky. Může lehce dojít k intoxikaci či jinému ohrožení jeho zdraví 
i života. Je tu i riziko, že při případných zdravotních potížích jednotlivce ostatní vrstevníci nezareagují adekvátně, ať už z důvodu neznalosti, nebo strachu z odhalení, a jemu se nedostane potřebné péče. Je nutné, aby rodiče i na takovou situaci zvláště mladistvé připravili a poučili je, jak postupovat a proč je důležité nezříci se zodpovědnosti.

Kontrola občanek

Provozovatelé podniků mají mnohdy těžký úkol, chtějí-li zabránit mladistvým, aby pili alkohol. „Snažíme se s tím bojovat především kontrolou občanských průkazů hned 
u vstupu, přičemž dovnitř pustíme jen plnoleté. Je totiž složité uhlídat, aby si mladiství nepřinesli nějaký alkohol s sebou nebo aby jim ho nekoupili starší kamarádi. Občas se ale stane, že si mladiství půjčují občanky od starších sourozenců," svěřil se s problémem provozovatel pelhřimovského Sauna Music Baru Milan Jirků. Pustit do podniku mladistvého podle něho lze v případě, že přijde v doprovodu rodičů a ti slíbí, že na něho dohlédnou.

Kontroly v zábavních podnicích provádějí policisté podle slov policejní mluvčí namátkově v průběhu celého roku v rámci běžného výkonu služby. Několikrát do roka se pak provádějí kontroly zaměřené primárně na tyto podniky. Těch se účastní větší počet policistů i pracovníci městského úřadu – člen přestupkové komise, zaměstnanec živnostenského úřadu a oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které na pelhřimovském městském úřadě spadá pod odbor sociálních věcí.

„Loni jsme se účastnili tří takovýchto akcí, letos jsme zatím byli u jedné, ale to neznamená, že se jich nekonalo více," sdělila vedoucí odboru sociálních věcí Jana Sládková.

Podle zkušeností policistů umožní mladistvému požití alkoholu například plnoletý kamarád, který mu koupí pití. Dále si mladiství někdy bez vědomí rodičů přinesou alkohol z domova či koupí v obchodě anebo jim nalije přímo obsluha. K tomuto závěru došli policisté například v případě tří podnapilých sedmnáctiletých dívek, které nalezli v sobotu 21. září v zábavním podniku na Mariánském náměstí v Černovicích.
O tomtéž víkendu odhalila policejní kontrola čtyři podnapilé i v Kamenici nad Lipou. Před zábavním podnikem v ulici U Nádraží zjistili alkohol v dechu u chlapce a dívky ve věku 17 let, uvnitř pak našli dva podnapilé, teprve patnáctileté návštěvníky. Kdo jim požití alkoholu umožnil, policisté vyšetřují.

Porovnat závažnost problému podnapilých mladistvých v různých obcích okresu je složité.
„Jmenovat určité město nebo vesnici nelze, protože je možné, že se tam sjíždí mládež odjinud. Situace se navíc mění, ale konkrétně v Pelhřimově je poměrně příznivá, policisté se tam s podnapilými mladistvými potýkají méně než jinde," konstatovala Kroutilová.