To na příkaz Nejvyššího kontrolního úřadu žádalo po firmě sedmimilionovou pokutu za zpoždění prací na domově seniorů V Sadech.

Jenže Nejvyšší soud (NS) na rozdíl od okresního a krajského rozporoval celou smlouvu o dílo, a okresní mu včera dal za pravdu.

„Nejvyšší soud řekl, že harmonogram prací měl být součástí smlouvy, a ne jen její přílohou. Přitom to dosud nikomu nevadilo, ani Geosanu," uvedl právní zástupce města Josef Doubek. Podle NS pak kvůli této formální věci nelze uplatnit ani pokutu. Takže sedm milionů, které město už odčerpalo z účtu firmy, ale nikde je nepoužilo, teď musí vrátit a navíc zaplatí úrok z prodlení a náklady soudního řízení. Částka přijde v písemném rozsudku do měsíce.

„Překvapuje nás to, ale respektujeme to, i když si město není vědomo žádného pochybení," řekl starosta Leopold Bambula. Městu vadí i téměř dvouroční nečinnost NS, kvůli které narostly úroky z prodlení. Právničku zastupující Geosan se nám nepodařilo do uzávěrky kontaktovat, mluvčí firmy se nechtěla vyjadřovat.