Ač se traduje, že je prakticky nemožné docílit toho, aby správci nejrůznějších sociálních sítí profily s nebezpečným obsahem korigovali, podle právníka Luboše Klimenta to není tak docela pravda. O zablokování či zrušení konkrétního profilu navíc, podle něj, může požádat kdokoli, včetně zástupců škol i rodičů.

Rozhodující je podle právníka nebát se něco takového udělat a pak žádost velmi dobře zdůvodnit. „Důležité je, co jim do USA nebo Irska, kde mají tyto společnosti evropskou pobočku, napíšete, aby tomu rozuměli. Takže oznámení činí ředitel školy a nějak jednoduše jim musí vysvětlit, že oběťmi jsou nebo mohou být nezletilé děti. Z formálního hlediska je důležité vše od prvního oznámení řádně zdokumentovat,“ poradil Kliment.

Šikana. Ilustrační snímek
Šikana na jihlavské základce: připínáčky na židlích, rány pěstí a ponižování

Žádost by měla obsahovat písemný záznam s co nejvíce informacemi a dokumentací, například snímky obrazovek z telefonů či počítačů. Pokud je to možné vyslechnout i případné svědky a informace písemně zachytit. Zajištění podkladů je podle Klimenta vhodné i pro budoucí možné prověřování například ze strany České školní inspekce.

To, že nejde o pouhé teoretické informace, dokládá Kliment i konkrétní zkušeností. „Řešili jsme případ na střední, jejíž studenti si založili profil na sociální síti, a na něm řešili velmi citlivé osobní věci svých spolužáků, a to i se sexuálním podtextem. S vedením školy jsme se domluvili, že správce sítě požádají o zrušení profilu. Zdůvodnili to mimo jiné tím, že jde o mladistvé a komunikace ohrožuje jejich osobní integritu, což může být velmi nebezpečné. Výsledkem bylo, že byl druhý den profil nedostupný,“ popsal situaci Kliment.

Podle právníka mají společnosti obvykle na vyřízení žádosti třicet dní. Podle Klimenta jsou ale záležitosti týkající se dětí pro správce sítí velmi citlivé a snaží se na ně reagovat rychleji. Sociální sítě musí mít pro podaná oznámení stanoveny komunikační kanály. Je velmi důležité tyto kanály znát. Podle Klimenta mezi ně například patří tento odkaz a tento odkaz .

Odškodnění v Chotěboři

Pokud by zjištěné informace byly mimořádně závažné, potom je na místě obrátit se na policii či státní zastupitelství. Policie na Vysočině žádné statistické údaje o šikaně jako takové nevede. Mohou se pod ní totiž skrývat různá protiprávní jednání. „Rozhodující je, když se tak děje úmyslně. Šikana proto může naplňovat skutkové podstaty řady trestných činů od omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, loupež, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, znásilnění či pohlavní zneužívání. V poslední době se některé formy šikany mohou odehrávat právě také v prostředí internetu nebo sociálních sítí,“ upozornila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Nález mrtvé kočky.
Sériový vrah koček: v Mrákotíně se lidé bojí, že přijdou o své mazlíčky

Krajský soud v Hradci Králové například před dvěma lety po sedmiletém sporu přiznal finanční odškodnění bývalému žákovi Základní školy v Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Škola musela společně se dvěma bývalými žáky poškozenému vyplatit dohromady téměř 300 tisíc korun. Odškodné zahrnuje především kompenzaci za psychické trauma, s nímž se musel šikanovaný chlapec potýkat a stále potýká. Soud škole vytýkal, že nebyla schopna šikaně předejít, přestože kantoři věděli o problémových žácích, zejména jednoho z nich. Ten opakovaně dostával třídní i ředitelské důtky a měl sníženou známkou z chování.