Ve stejném období loňského roku přitom došlo k 784 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili 53,57 procenta. V letošním roce se tak kriminalita snížila a zároveň se policistům podařilo zvýšit objasněnost.

„V prvním pololetí letošního roku bylo trestně stíháno celkem 277 osob (v roce 2013 jich bylo 269). Z tohoto počtu bylo 142 recidivistů, 36 žen a dvacet osob mladších 18 let. U 69 trestných činů spáchaných od začátku roku do konce června policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Osoby mladší 18 let spáchaly 25 trestných činů," sdělila pelhřimovská policejní mluvčí Monika Pátková.

Násilná trestná činnost

V prvním pololetí letošního roku došlo v okrese k 27 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 62,96 procenta. „Ve stejném období roku 2013 došlo k 49 násilným trestným činům, objasnit se podařilo 69,39 procenta," dodala policejní mluvčí.

Policisté letos v pěti případech zjistili, že skutek spáchala osoba mladší 18 let, v devíti se ho dopustil recidivista.

U pěti násilných trestných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem osmnácti osob.

Zvýšil se počet mravnostních činů

V osmnácti případech se v prvních šesti měsících jednalo o mravnostní trestné činy, kriminalisté objasnili 83,33 procenta. (V roce 2013 to bylo šest mravnostních trestných činů).