Při zvýšeném počtu cizinců na českém území Celní správa při kontrolách častěji zjišťuje, že je při přepravě cigaret překračován limit pro osobní spotřebu.

"Na území České republiky lze přepravovat jeden kartón cigaret ze zemí mimo Evropskou unii a čtyři kartóny ze zemí EU," uvedl mluvčí celního úřadu pro Kraj Vysočina Richard Zeman.