Jednalo se o muže a ženy ve věku od 24 do 51 let, kteří v České republice pobývali a pracovali bez potřebných povolení.

Všichni podezřelí byli zkontrolováni u výrobní linky, kde i v čase kontroly prováděli různé montážní a pomocné prací. „Při kontrole na sobě měli pracovní oděvy, takže nebylo pochyb, že zde skutečně pracovali,“ přiblížila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Podle ní policisté nyní pracují na vyhoštění  těchto Ukrajinců.

„V rámci našeho kraje jde o zcela ojedinělý případ, kdy se nám podařilo zajistit takto početnou skupinu nelegálně pracujících cizinců,“ řekl Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina.

Všichni zajištění cizinci z Východu prošli kromě jiného rovněž speciální kontrolou na skeneru, který je určený ke snímání otisků prstů a dlaní.

„Údaje jsou poté on-line prověřovány v celonárodní síti Kriminalistického ústavu a v databázích Eurodac, což je databáze všech osob, které žádají o azyl v zemích Evropské unie,“ přiblížila další postup mluvčí.

Za loňský rok policisté z odboru cizinecké policie provedli na Vysočině 4 353 pobytových kontrol, při kterých zkontrolovali 13 693 cizinců. Navíc se podíleli na 231 dalších akcích v součinnosti s ostatními policejními složkami, úřady práce, oblastním inspektorátem práce a také celní správou. ⋌