Ten totiž zamítl žalobu společnosti Bohemen Grondfonds na obec Libkova Voda za zmařenou stavbu bioplynové stanice. 

Investor tak musí místo inkasování 2,54 milionu korun naopak zaplatit výlohy ve výši 68 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, firma se pravděpodobně odvolá ke krajskému soudu.

Včerejší jednání netrvalo dlouho. Soudce Martin Nováček ještě po posledním jednání studoval některé spisy a přetlumočené smlouvy. A včera po hodině a čtvrt jednání už umožnil oběma stranám závěrečnou řeč. V ní právní zástupce investora Dušan Růžič uvedl: „Žalovaný naprosto frapantním způsobem porušil zákonné povinnosti, způsobil právní nejistotu a zmařil žalobci investice.“

Žaloba měla dvě části. V první investor žádal milion a sto tisíc za právní pomoc, kterou loni napadl rozhodnutí libkovodských zastupitelů. Ve druhé chtěl investor splatit více než půl druhého milionu za platby obstaravatelské firmě.

K první části právní zástupce Libkovy Vody Petr Valent řekl, že souhlasí jen s právními výlohami nutnými k Nejvyššímu správnímu soudu, který loni v květnu označil krok zastupitelů za nezákonný.

Ke druhé části žaloby uvedl, že poplatky obstaravateli by byly zaplaceny tak či tak, a dodal: „Územní řízení dodnes není ukončeno, ne kvůli nezákonnému rozhodnutí, ale je to kvůli tomu, že investor nemá k lokalitě zajištěný příjezd.“

Předčasná žaloba

Soudce Martin Nováček si vyžádal půl hodiny a pak pronesl verdikt, že žaloba se zamítá. K její první části řekl, že požadavek na náhradu nákladů řízení je předčasný a není třeba tedy ani posuzovat jeho výpočet. „Až zaplacením takovýchto nákladů advokátovi vznikne žalobci škoda a až po jejím vzniku může uplatnit žalobou nárok na její úhradu. Pak teprve by soud mohl posuzovat i oprávněnost nároku,“ dodal Nováček.

Co se týká plateb obstaravatelské firmě, která je s investorskou společností Bohemen Grondfonds personálně propojena, tam soudce jako důvod zamítnutí zmínil: „Žalobce tvrdí, že musel platit za něco jiného, než co bylo naplánováno. Soudu však nedoložil, co mělo být obstaravatelem vykonáno a v důsledku nezákonného rozhodnutí zastupitelů být vykonáváno nemohlo.“

Soudce dodal, že obec stejně fixní měsíční platby ve výši 384 tisíc korun nemohla ovlivnit. „Kdyby byla tato platba milion měsíčně, nemůže přece soud vycházet z toho, že by žalobci vznikla tato škoda,“ dodal Nováček.

Po jednání uvedl právník Dušan Růžič, že i když nemůže zcela hovořit za investora, tak na 80 až 90 procent dojde k odvolání. Zdůvodnění soudce podle Růžiče nebylo v pořádku.

Příjezdová cesta

K situaci v obci dodal, že Libkova Voda bohužel odmítla nabídky na spolupráci a smírčí řešení. Bude přesto projekt bioplynové stanice nějak pokračovat? „Naše pozemky jsou stále vhodné pro průmyslovou činnost a podle zákona máme stále nárok žádat o územní řízení,“ dodal Růžič.

Investorovi ovšem chybí příjezdová komunikace. Uvažuje o cestě z vlásenické silnice. Tu by ale muselo schválit zastupitelstvo, které odstoupilo. Krok může udělat pouze nové zastupitelstvo, které může vzejít až z předčasných voleb. Jsou naplánovány na 14. července.

Spokojenost starosty

Starosta Libkovy Vody Josef Vácha byl včera s rozsudkem spokojen. „Nepočítal jsem, že budeme zcela osvobozeni,“ řekl. S odvoláním počítá, i když se domnívá, že už teď se podstatně snížilo riziko druhé žaloby investora ve výši 6 milionů korun, o které se také loni v obci hovořilo. Vácha by každopádně přivítal skončení celého procesu. „Určitě by to pomohlo rozvoji obce,“ dodal.

Stejně tak měl z verdiktu radost i předseda občanského sdružení Ochránci zdravé přírody Libkova Voda Václav Lapáček. „První kolo máme za sebou. Věříme, že spravedlnost zvítězí,“ řekl.

Jan Mazanec