Krátce po začátku jednání oznámil soudce Martin Nováček, že právní zástupkyně společnosti Bohemen Grondfonds onemocněla. Žádost o odročení, která zahrnovala podle Nováčka i kopii neschopenky, soud obdržel faxem pouhých deset minut před začátkem jednání .

Zástupkyně má podle investora veškeré materiály a nemohla je předat jinému právníkovi. Její nemoc prý potrvá nejvýše dva týdny. Soudce tedy navrhl nové jednání na 9. února od 8.30 hodin a zástupci obce s ním souhlasili.

Starosta Vácha i právní zástupce obce Petr Valent z advokátní kanceláře Jaromíra Bayera vidí za žalobou na částku 2,54 milionu korun nátlak investora, aby obec projekt schválila. Podle nich rozhodně příprava nestála tolik, kolik žádá žaloba, a třeba projekční práce nepřijdou vniveč, protože „výkresy“ lze použít i jinde.

„Investor výši kompenzací odvíjí i od hodnoty stanice ve výši asi 230 milionů, ale nelze přece počítat procenta z něčeho, co neexistuje,“ zmínil Petr Valent jeden z pilířů, na kterých staví obhajobu obce.

Zástupce investora Petr Němeček uvádí, že částka je stanovena právníky. „Naše žaloba je logickým vyústěním situace v Libkově Vodě. Částky, které jsou oprávněné, jsou předmětem rozhodnutí soudu,“ dodal Němeček.

Starosta Vácha na chodbě soudu uvedl, že on osobně soud vnímá jako trauma. Zopakoval, že jediný prohřešek obce vidí v tom, že zastupitelé špatně revokovali usnesení.

To klíčové ale podle něj obec obhájila – že dopravní napojení stanice nikdy nepůjde přes Libkovu Vodu. V této fázi jde prý už jen o dopravní napojení.

To jediné vlastně chybí investorovi ke stavbě. Ten by podle starosty uznal jediné mimosoudní vyrovnání: povolení příjezdové cesty.
Firma dokonce navrhla, že by si ze silnice do Vlásenic postavila na svých pozemcích vlastní příjezdovou cestu. Začarovaný kruh je v tom, že její vybudování by muselo schválit zastupitelstvo, ale to teď vyjma starosty rezignovalo.

Pokud firma soud vyhraje a bude peníze chtít hned, do obce s třímilionovým rozpočtem nastoupí exekutor, který peníze posílané do obce „zmrazí“, stejně jako její účet, a postupně nařídí prodej obecního majetku, jako jsou například lesy, rybník nebo budovy.

Jan Mazanec