Tento odbor bude personálně obsazen jedenašedesáti policisty a dvěma občanskými zaměstnanci. Vznikne transformací stávajícího Inspektorátu cizinecké policie Jihlava.

O podobě transformace cizinecké policie rozhodl ministr vnitra Radek John 5. října. Jak uvedl v tiskové zprávě mluvčí Ministerstva vnitra, celkem bylo ve hře pět variant. Jak informuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, po důkladném posouzení těchto variant a po zvážení všech pozitiv, negativ, legislativních a finančních dopadů se jako nejlepší řešení jednoznačně jeví takzvaná teritoriální varianta.

Jednotné velení

„Služba cizinecké policie bude v rámci České republiky k 1. lednu 2011 výrazně transformována. Zrušeno bude 682 a převedeno 696 tabulkových míst. Místo dosavadních sedmi oblastních ředitelství bude v rámci každého krajského ředitelství Policie ČR vytvořen odbor cizinecké policie. Ten bude zajišťovat většinu agendy, kterou nyní vykonává cizinecká policie,“ uvádí se v oficiální tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Ve zprávě se dále píše: „V redukované podobě bude zachováno také ředitelství Služby cizinecké policie, které plní úkoly související s ochranou vnějších hranic a s členstvím České republiky v schengenském prostoru. Díky teritoriálnímu modelu řízení budou všechny služby policie působící ve vnitrozemí podléhat jednotnému velení ze strany krajských ředitelství a policejního prezidia.“

V kraji Vysočina budou v souvislosti s chystanou transformací cizinecké policie kromě nově vzniklého odboru cizinecké policie čtyři policisté služebně zařazeni na krajské pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. To znamená, že jeden policista bude služebně zařazen do Jihlavy a tři policisté do Havlíčkova Brodu.

Jedenáct policistů bude zařazeno na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Praze. Třináct policistů bude zařazeno na útvary v rámci stávající struktury Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Tito policisté by měli početně posílit službu pořádkové policie, dopravní policie, službu kriminální policie a vyšetřování, službu informačních a komunikačních technologií, zásahovou jednotku dukovanské elektrárny a integrované operační středisko.

Dalších osm policistů bude podle sdělení Čírtkové převedeno na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina z Oblastního ředitelství služby cizinecké policie z Brna a Znojma. Šesti policistům skončí na jejich žádost služební poměr nejpozději do 31. prosince 2010. Pracovní poměr skončí také dvěma občanským pracovníkům.