Vše se seběhlo předminulé úterý a na konci byly slzy a další z dlouhé řady případů okradených seniorů v policejních statistikách. „Penzistka přinesla částku sedm tisíc korun, kterou položila na stůl a odešla do vedlejší místnosti. Do domu vešla ještě další neznámá žena.

Jedna z žen pak vzala peníze ze stolu a druhá vytrhla seniorce tři tisíce korun, které držela v ruce. Obě poté utekly,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Zprávy o důvěřivých starších lidech, kteří pod jakoukoli záminkou pustili do bytu zloděje a nechali se okrást často o veškeré své úspory, jsou na Vysočině součástí policejních svodek téměř každý den.

Zloději mají promyšlenou taktiku

Na starší lidi se zaměřují celé organizované skupiny, které se pod různými záminkami vtírají do jejich domácností a peníze z nich buď lákají, nebo je po odvedení pozornosti obyvatel přímo kradou ze skříněk.

Podle statistik bydlí nejvíc okradených v menších vesnicích, ale obětí zloděje se může stát i penzista z města. „Oběťmi jsou starší lidé, kteří mají sníženou schopnost obrany. Rovněž jsou to lidé velice důvěřiví. Je pro ně přirozené každému pomoci a neodmítat konverzaci i s neznámými lidmi. Trestné činy, které jsou na nich páchané, řadí policisté mezi velmi závažné,“ řekla mluvčí Kroutilová.

K proniknutí do domácností používají zloději stále důmyslnějších lstí. „Přijdou do domovů starších lidí s již připravenou legendou. Převážně žádají o poskytnutí nějaké služby. Na svou oběť se obracejí s žádostí o možnost využití toalety, dále o vodu k napití či třeba do auta,“ popsala Kroutilová. „Jeden ze zlodějů pak obvykle odvede pozornost a další hledá po domě ukryté peníze,“ dodala mluvčí.

Podle ní nejsou výjimečné ani případy, kdy pachatel vzal v místnosti peníze v přítomnosti ležícího nepohyblivého člověka. V jiných případech vylákal zloděj peníze od seniora poté, co mu tvrdil, že je kamarád jeho blízkého příbuzného, který měl dopravní nehodu a potřebuje nutně peníze na opravu auta.

V poslední době se často objevují případy, kdy seniorovi zatelefonuje člověk, který se představí jako blízký příbuzný a požaduje půjčení peněz. Poté sdělí, že si pro peníze přijde jeho známý.

Další lstí je – podobně jako v Lukách – vydávání se za pracovníka úřadu či jiných služeb. Zloděj vystupuje jako pracovník úřadu, který jde vrátit peníze, nejčastěji přeplatek daně. Před poškozeného skutečně peníze předloží a požaduje vrácení zbývající částky. Poté co pachatel zjistí, kde má poškozený uloženy peníze, začne se pohybovat po domě a v nestřeženém okamžiku krade.

Policie: Pomohou jen všímaví lidé

Policisté se podle své mluvčí vždy snaží podniknout vše〜chny kroky k dopadení na starší lidi zaměřených zlodějů. Bez pomoci všímavých lidí se však neobejdou.

„Policie chce vyzvat občany k obezřetnosti a všímavosti ve vztahu k cizím lidem. Senioři by neměli v žádném případě neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře,“ řekla Kroutilová. „Není vhodné mít doma uschovaný větší obnos, výhodnější je peníze uložit ve finančních ústavech,“ dodala.


Pokud zazvoní člověk, který vystupuje jako pracovník úřadu či služby, měli by si lidé nechat předložit průkaz nebo zavolat na úřad nebo instituci, na kterou se osoba odvolává. V případě pochybností je lepší službu odmítnout.

Jestliže se neznámý člověk odvolává na blízkou osobu nebo se jako blízká osoba v telefonu představí a požaduje půjčení peněz, je třeba si sdělenou informaci ověřit. Stejně tak je dobré na výskyt podezřelých lidí upozornit. „Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte tuto skutečnost na linku 158,“ radí Kroutilová.