Ten byl v podnapilém stavu, začal se hádat se svojí matkou. Hádka přerostla ve fyzické napadání matky. Syn jí nakonec začal vyhrožovat, že ji zabije.

Jeho jednání u matky vzbudilo obavu o život a po vyhledání lékařského ošetření vše oznámila na policii. Napadení synem už matka zažila vícekrát, ale nikdy nic neohlásila. Policisté muže vykázali ze společného obydlí.

To je jen jeden z případů domácího násilí, ke kterým v rodinách dochází. Jenom v loňském roce šetřili pelhřimovští policisté 29 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí. Z toho šest agresorů vykázali ze společného obydlí.
„Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. Je to chování, které v partnerském soužití nebo v rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé,“ přiblížila vedoucí Intervenčního centra Kraje Vysočina Jana Volná.

Ta dodala, že k nim do centra si pro radu a pomoc chodí více žen než mužů. V loňském roce to bylo rovných 190 nových klientů. „Z tohoto počtu tvoří zhruba patnáct až dvacet procent senioři. Řekla bych, že násilí na seniorech je horší, než když napadá například manžel manželku. Senioři, pokud je týrají vlastní děti nebo vnuci, mají pocit, že zažívají rodičovský debakl. To je pro ně velmi těžké,“ poznamenala Jana Volná.

Oběť by neměla být pasivní

Domácí násilí má vzrůstající tendenci. Zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti, jako jsou urážky, vydírání nebo ponižování.

Pak následují útoky proti zdraví. Facky, bití nebo škrcení. Toto jednání může vyústit až v útoky proti životu.  „Pokud je oběť aktivní, útoky se většinou zmírňují. Když ale zůstává v koloběhu pasivní, násilí narůstá,“ upozornila vedoucí intervenčního centra, které své služby nabízí zdarma.

Jeho uživatelé mohou vystupovat anonymně a sociální službu mohou odmítnout, kdykoliv ukončit nebo naopak využít opakovaně.

Ten, kdo se dopouští domácího násilí, může být policií vykázán na deset dnů z domácnosti, ale také trestně stíhán.  

 „Vykázání je využití oprávnění policisty, na základě něhož je násilná osoba povinná po dobu deseti dnů opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou,“ upřesnila  policejní mluvčí Hana Kotková a pokračovala: „Vykázání trvá po dobu deseti dnů ode dne jeho provedení a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby.“

Domácí násilí  patří  v Česku  mezi trestné činy od června 2004.