Příliš pozadu za ním nezůstala trojice alkoholiků, z nichž zde jeden střízlivěl už padesátkrát, další dva devětačtyřicetkrát. Od ledna do konce září byl počet zachycených lidí 888, jak hlásí Služby Města Jihlavy (SMJ), které jedinou protialkoholní záchytnou stanici na Vysočině provozují.

„Mužů bylo 806 a žen 82," upřesnil Martin Málek, mluvčí SMJ. Dodal, že v celkové statistice nejsou zahrnuty záchyty, které nakonec policie nedovezla anebo odmítnuté osoby přivezené k záchytu. „Důvody k nezachycení osob jsou buď velmi nízká, nebo nulová hladina alkoholu, při čemž se nízkou hladinou rozumí množství alkoholu nižší než jedno promile. Dále jsou to osoby, které nejeví známky požití alkoholu, a není tak důvod, aby je lékař na záchytku přijal," doplnil Málek.

Nejméně opilých je z Havlíčkobrodska

Letošnímu nejmladšímu klientovi záchytky bylo 17 let. Umístit zde mohou mladistvé, kteří už mají občanský průkaz. Pokud jim je méně než 15, předají je policisté na dětské oddělení nemocnice. „Průměrný věk zachycených osob je 41 let. Nejvíce lidí jsme letos měli ve věkové kategorii 51 až 60 let, bylo jich 209. Nejstaršímu zachycenému bylo 74 let," uvedl Málek.

A odkud klienti nejčastěji pocházejí? Prim hrají Jihlavané (230), následují obyvatelé Třebíče (165), Pelhřimova (107), Žďáru nad Sázavou (101) a na konec Havlíčkova Brodu (80). Z jiných krajů letos na stanici měli 176 klientů. Byli mezi nimi i cizinci – 17 Slováků, pět Ukrajinců, tři Litevci, dva Poláci, jeden Bulhar a Maďar.

Zhruba polovina klientů, kteří letos pobyli na záchytce, je nezaměstnaných. 334 jich je hlášeno na úřadě práce a dalších 136 sice v evidenci není, ale pracovní poměr nemají.

Opilých studentů bylo 23, důchodců šestkrát více (starobních 39, částečných 29 a invalidních 58). Nocovali zde i tři rodiče na mateřské dovolené.

„Na základě změny v zákoně už neplatí, že doba záchytu musí být minimálně 8 hodin, ale nově platí, že člověk může být propuštěn po odeznění klinických příznaků opilosti. 
V praxi to znamená, že doba může být kratší než 8 hodin, pokud už zachycená osoba nejeví známky opilosti," sdělil Málek. Maximální délka záchytu 24 hodin nadále zůstává. Průměrná doba zadržení na jihlavské záchytce byla letos 12 hodin 34 minut.

Lůžko na záchytné stanici je dražší než v luxusním hotelu, stojí čtyři tisíce korun. „Pokud klient nezaplatí na místě, převezme takzvané „Uznání dluhu" a má 14 dní lhůtu na zaplacení," řekl Martin Málek 
s tím, že když dluh neuhradí ani touto formou, je od nich vymáhán právní cestou. Na místě v hotovosti zaplatilo 161 lidí celkem 259 100 korun.

Změřené maximum: 4,5 promile

Zkoušce alkoholestrem bylo podrobeno 797 zachycených osob. U ostatních nebylo podle Málka možné hodnoty změřit, protože nebyli schopni fouknout do přístroje nebo nespolupracovali. Nejvyšší naměřená hodnota byla 4,540 promile alkoholu v dechu .

Kapacita protialkoholní záchytné stanice je maximálně dvacet míst. Ve dvou místnostech je po jednom pevném lůžku, v dalších šesti jsou dvě až tři mobilní lůžka. Pracuje zde pět lidí, dalších 13 lékařů na dohodu.