„Dalším problémem pro orientaci je množící se přemisťování dopravních značek na zcela jiná místa, jejich sprejování, otáčení či lámání. Pachatele a vandaly se odhalit většinou nedaří,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš. Výměna a stálé doplňování značek se pohybuje ve stovkách tisíc až jednotek milionů korun ročně.

Poškozování nebo ničení značek může být kvalifikováno jako přestupek nebo i trestný čin. Představují podle Hyliše důležitý komunikační prvek v úpravě provozu na pozemních komunikacích.

V současné době se na území Kraje Vysočina pracuje na 100 místech na silnicích druhých a třetích tříd. Objem prací je za téměř 800 milionů korun. Na silnicích je umístěno řádově o tisíce dopravních značek více, jsou rozmisťovány tak, aby byla zachována co největší obslužnost území. „Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina vyložila v roce 2016 na obnovu a pořízení nových dopravních značek asi 11 milionů korun, v letošním roce je vyčleněno asi 13 milionů korun,“ dodal Hyliš.