Už za několik dnů odstartují na Havlíčkobrodsku Týdny pro duševní zdraví. Letošní ročník bude věnován souvislostem mezi ekonomickou krizí a zvýšeným výskytem depresí, rovněž i dvaceti letům existence Fokusu Vysočina, který se od počátků své existence zaměřil právě na klienty s duševními problémy.

„Téma duševního onemocnění je jistě vážné téma, ale lze se na něj podívat také s nadhledem a trochou nadsázky, aby se lépe zviditelnilo a pomohlo tak k odstraňování stále přetrvávajících předsudků vůči duševně nemocným lidem. Nechali jsme proto vyrobit balení, v uvozovkách. léčivého přípravku MULTI – FOKUS, které obsahuje 20 tablet pro samostatnost a sebedůvěru každého z nás. Účinnou látkou přípravku je porozumění a respekt k situaci lidí s duševním onemocněním," informuje s úsměvem Martin Prášek vedoucí střediska Fokus Vysočina Havlíčkův Brod.

„Týdny duševního zdraví probíhají v celé ČR již více než 20 let. Cílem je bořit mýty o lidech s duševními problémy, informovat o činnosti organizací, které jim pomáhají, a samozřejmě přispět k duševní pohodě nás všech. Také letos v září a říjnu pořádá Fokus Vysočina kulturní a osvětové akce ve městech, kde má svá střediska – v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku," pokračuje Martin Prášek.

Týdny pro duševní zdraví nejsou pouze záležitostí České republiky. Podobné kampaně probíhají téměř po celém světě v období kolem 10. října, který byl vyhlášen Světovým dnem pro duševní zdraví.

Nehod ubývá, sebevraždy stoupají

„Jeho letošním tématem je prokázaná souvislost mezi ekonomickou krizí a zvýšeným výskytem depresí.

Ministerstvo zdravotnictví ČR slibuje převratné změny v uspořádání psychiatrické péče, doufejme, že tyto změny opravdu povedou k rozvoji komunitních služeb pro osoby s duševním onemocněním," konstatuje Martin Prášek.

Problematika duševního zdraví je podle Fokusu skutečně závažná a bohužel stále opomíjená.

„Denně slyšíme ve zpravodajství informace o dopravních nehodách, jsme upozorňováni na rizika související s automobilovou dopravou. Málokdo už ví, že v důsledku sebevraždy zemře v ČR ročně více než dvojnásobné množství lidí než při autohaváriích . Například v roce 2011 to bylo 1 502 osob. Zatímco smrtelných dopravních nehod na silnicích v ČR i celé Evropě ubývá, počet sebevražd v souvislosti s ekonomickou krizí roste," zdůrazňuje Prášek

Duševnímu zdraví je třeba věnovat celospolečenskou pozornost a na problémy více upozorňovat. Ale následovat musí podle odborníků i konkrétní opatření. To je smysluplná reforma psychiatrické péče, potřebné finanční prostředky na komunitní služby, účinné preventivní programy a destigmatizační kampaně.

Dvacet let Fokusu

„Vždy na podzim, v září a říjnu, pořádáme Týdny pro duševní zdraví ve městech, kde má Fokus Vysočina svá střediska – v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku. I letos může laická a odborná veřejnost vybírat z bohaté nabídky kulturních a osvětových akcí, připravili jsme také výstavu k výročí 20 let existence Fokusu Vysočina, která bude umístěna v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v období od 11. 9. do 10. 10. 2012," upřesňuje Prášek.

V rámci vernisáže i následných dní se bude prezentovat prostřednictvím 15 velkých posterů historie Fokusu Vysočina a zároveň služby celé organizace. „Záměrně jsme zvolili i jiný než popisný formát prezentace. Chceme veřejnosti přiblížit naši činnost prostřednictvím fotografie, protože jsme přesvědčeni, že je více expresivní než slovní popis a zároveň dokáže vyvolat v lidech mnohem silnější emoce. Chceme tak poutavě přiblížit problematiku duševního zdraví a onemocnění a ukázat ji i z jiného pohledu, než je obvyklé," popisuje Martin Prášek průběh celé akce.

Zároveň Fokus vydal sborník příspěvků uživatelů svých služeb. Pro velkou většinu z nich je to první pokus zveřejnění jejich vlastní tvorby, která jim pomáhá zmírňovat projevy jejich nemoci.