Workshopu se zúčastnilo 11 maminek včetně zástupkyně rodinného centra. Cílem akce bylo seznámit přítomné s jednotlivý-mi dávkami státní sociální podpory, autorka projektu zodpověděla dotazy a společně řešily konkrétní situace. „Pro účastnice work-shopu jsem vytvořila pracovní listy s řešenou problematikou a zástupkyni Rodinného centra Cipísek jsem předala brožuru se stručnými informacemi 
o dávkách státní sociální podpory," uvedla autorka projektu Renata Nekolová. Problematice státní sociální podpory se Nekolová dlouhodobě věnuje v rámci svého zaměstnání na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Humpolci.