Pro Karla Matějů nebude ředitelování novinkou. Třešťská Střední odborná škola (SOŠ) a Střední odborné učiliště (SOU) se totiž sloučila s Odborným učilištěm a Praktickou školou v Černovicích. A školu v Černovicích až dosud vedl právě Karel Matějů.

Nástupnickou organizací se stává SOŠ a SOU Třešť. „Pro současné a nově přijaté žáky školy v Černovicích toto rozhodnutí nepředstavuje žádnou změnu. Vyučující a systém vyučování se nemění. Výuka bude nadále probíhat ve stejných prostorách, pouze pod hlavičkou SOŠ a SOU Třešť,“ uvedla už v minulosti ředitel černovické školy Karel Matějů. Sloučením těchto dvou školních zařízení vznikne podle Kraje Vysočina nový ekonomicky silnější subjekt, který bude moci pružněji reagovat na změny v poptávce po učebních oborech.

Podle krajské radní pro oblast školství Jany Fialové se zřizovatel rozhodoval mezi třemi navrženými alternativami, sloučení škol s odborným zaměřením vyšlo z návrhů nejlépe. Od nového školního roku bude ve škole asi 400 žáků.