Dále jsou v kancelářích nově datové projektory a klíčoví pracovníci dostanou místo stolních počítačů notebooky. Běžní referenti se mohou videokonferencí účastnit přes telefon přímo ze staveb. „Lidé se nemusí vracet do kanceláří a operativně mohou zasáhnout i v mimopracovním čase, třeba i o víkendech,“ prozradil ředitel. Privátní zabezpečená datová síť umožní lidem pracovat kdykoliv a z celého světa.

Přímý dopad na transparentnost rozhodování pak má elektronizace smluv. „Už je jasné a dohledatelné, kdo co podepsal a kdo za co nese odpovědnost,“ řekl Necid. U organizace, která má miliardový rozpočet a stovky vztahů s dodavateli a odběrateli to bylo nezbytné. Do patnácti měsíců by se pak měla vrátit investice do takzvaného autorizovaného tankování nafty. „Na všech cestmistrovstvích a středicích instalujeme kamerové systémy kvůli bezpečnosti a také eliminaci drobných nekalostí,“ doplnil ředitel.

Jedním ze tří hlavních cílů ředitele cestářů Radovana Necida je, aby se cestářům zvedlo sebevědomí. On sám je na ně pyšný a chtěl by, aby na jejich práci byla hrdá celá Vysočina. „Cestáři jsou tvrdí chlapi, kteří nemají ve zvyku si na něco stěžovat. Mají spoustu práce a vědí, že řečmi se ještě nikdy žádná práce neudělala. Dělají od rán do večera, v létě i v zimě, v těžkých podmínkách,“ ocenil.

Necid zároveň zjistil, že velkou část procesů silničáři vedli jen papírově, bez elektronických záznamů v účetnictví, ale například i na stavbách nebo v běžném řízení organizace. „To je nejen nepraktické, ale hlavně je to živná půda pro nejrůznější neprůhledné aktivity. S tím je konec,“ prohlásil Necid.

Důležité jsou i výstupy z videopasportu silniční sítě. „Mapuje nejen prostý stav silnic, ale je schopen predikovat budoucí vývoj jejich technického stavu a naléhavost oprav,“ vysvětlil šéf silničářů. V plánu je také posílení kontroly na vlastních i dodavatelských stavbách a to také moderními technologiemi jako je 3D scanování a různé aplikace.

Silničáři si uvědomují, že příští rok bude rozpočtově velice náročný, hejtmanství jim dá pravděpodobně méně peněz než letos. Proto se hodí, že digitalizace s sebou nese významné úspory. Ředitel chce osekat také zbytečný výdaje týkající se chodu organizace a ušetřené peníze investovat do silnic.